Для переходу на стару версію сайта перейдіть за посиланням

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Періодичності проведення фізичних перевірок вантажів з об'єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, та Спеціально визначених"

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Періодичності проведення фізичних перевірок вантажів з об'єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, та Спеціально визначених відсотків вантажів товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, до яких застосовується розширений ветеринарно-санітарний контроль"

 З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Періодичності проведення фізичних перевірок вантажів з об'єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, та Спеціально визначених відсотків вантажів товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, до яких застосовується розширений ветеринарно-санітарний контроль" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України робить оголошення про його публікацію.

Метою прийняття проекту наказу є врегулювання перiодичності проведення фiзичної перевiрки та лабораторних дослiджень вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Періодичності проведення фізичних перевірок вантажів з об'єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, та Спеціально визначених відсотків вантажів товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, до яких застосовується розширений ветеринарно-санітарний контроль" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;

03041, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, тел.: (044) 278-84-79, e-mail: law@vet.gov.ua.

 

Перший заступник Міністра 

аграрної політики та 

продовольства України                  Я.В. Краснопольський

                                 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

 

______________________

 

Київ

№ ______

 

 

Про затвердження Періодичності

проведення фізичних перевірок вантажів

з об'єктами санітарних заходів, що

ввозяться (пересилаються) на митну

територію України, та Спеціально визначених 

відсотків вантажів товарів, що ввозяться 

(пересилаються) на митну територію України, 

до яких застосовується розширений 

ветеринарно-санітарний контроль

 

Відповідно до частини третьої статті 55 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та статті 88 Закону України "Про ветеринарну медицину", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119

 

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Періодичність проведення фізичних перевірок вантажів з об'єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, що додається.

 

2. Затвердити Спеціально визначені відсотки вантажів товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, до яких застосовується розширений ветеринарно-санітарний контроль, що додається.

 

3. Встановити, що за наявності обставин, визначених статтею 59 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", а також у разі виявлення (появи) за результатами перевірки документів або огляду вантажу порушень (обґрунтованої підозри про наявність порушень) відповідний вантаж підлягає фізичній перевірці без застосування обмежень, встановлених Періодичністю проведення фізичних перевірок вантажів з об'єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України (далі – Періодичність).

 

4. Встановити, що за наявності у державного прикордонного інспектора ветеринарної медицини  підозри, що товар, який ввозиться (пересилається) на територію України не відповідає необхідним умовам для ввезення на територію України або транзиту, відповідний вантаж підлягає розширеному ветеринарно-санітарному контролю без застосування обмежень, встановлених Спеціально визначеними відсотками вантажів товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, до яких застосовується розширений ветеринарно-санітарний контроль (далі – Відсотки).

 

5. Встановити, що у разі виявлення невідповідності вантажу вимогам законодавства України Періодичність або Відсотки стосовно вантажів, які походять з тієї самої потужності, що і вантаж, в якому виявлено порушення, збільшується до 100% і застосовується до моменту, коли відсутність порушення вимог законодавства України буде підтверджена у десяти поспіль партіях вантажів, що походять з відповідної потужності.

 

6. Встановити, що затверджена цим наказом Періодичність, яка є нижчою ніж 100%, застосовується до вантажів з живими тваринами та/або харчовими продуктами тваринного походження за умови, що вони походять з країни (далі – затверджена країна), система контролю виробництва та обігу продукції та сировини тваринного походження якої визнана еквівалентною системі забезпечення безпечності та якості харчових продуктів тваринного походження України, або з потужності, яка внесена до реєстру схвалених потужностей, що ведеться затвердженою країною, чи з потужності, яка за результатами її інспектування уповноваженим органом України визнана такою, що відповідає вимогам законодавства України про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.  

 

7. Встановити,  що центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, забезпечує окремий облік вантажів, фізичну перевірку або розширений ветеринарно-санітарний контроль яких проведено відповідно до пунктів 3-6 цього наказу.

 

8. Встановити, що центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, забезпечує проведення фізичних перевірок та розширеного ветеринарно-санітарного контролю вантажів у спосіб, що не дозволяє імпортеру передбачити, який вантаж буде підданий таким перевіркам (контролю).

 

9. Встановити, що центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, забезпечує, щоб станом на 31 грудня кожного року фактична кількість фізичних перевірок та розширеного ветеринарно-санітарного контролю вантажів, проведених протягом відповідного року (без врахування вантажів, вказаних у пункті 7 цього наказу), відповідала затвердженим цим наказом Періодичності та Відсоткам.

 

10. Встановити, що періодичність лабораторних досліджень, які проводяться в рамках фізичних перевірок, обмежується випадками їх обов'язкового проведення,  встановленими частиною восьмою статті 55 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

 

11. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

12. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

13. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

 

 

 

Міністр

О.М. Павленко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики

та продовольства України

____________________ №_________

 

 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

проведення фізичних перевірок вантажів з об'єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України

 

 

№ з/п

Види вантажів з об'єктами санітарних заходів

Періодичність фізичних перевірок

(у відсотках)

1

2

3

1.

Живі тварини, призначені для безпосереднього споживання людиною

100

2.

Харчові продукти тваринного походження

2.1

М'ясо свійської птиці та вироби з нього

50

2.2

М'ясо кролів, диких тварин та вироби з них

50

2.3

Молоко та молочні продукти

50

2.4

Яєчні продукти

50

2.5

Перероблений білок тваринного походження

50

(якщо фізичні перевірки перших шести партій вантажу, що походять з однієї потужності, підтвердили їх відповідність законодавству України)

2.6

Інші рибні продукти, двостулкові молюски та ракоподібні

50

2.7

Мед

50

2.8

М’ясо та м’ясні їстівні субпродукти великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, віслюків, мулів, лошаків або свиней

20

2.9

Рибні продукти в герметично упакованих контейнерах, стійких до дії температури навколишнього середовища, риба свіжа, охолоджена або морожена, сушена, солона або в розсолі

20

2.10

Цілі яйця

20

2.11

Сало та топлений жир

20

2.12

Натуральні кишкові оболонки

20

2.13

Продукти бджільництва (крім меду)

5

2.14

Желатин

5

2.15

Кістки та продукти з кісток

5

2.16

Шкіра та шкури

5

2.17

Інші харчові продукти тваринного походження

100

3.

Харчові продукти рослинного походження

3.1               

 

Виноград сушений, код згідно з УКТ ЗЕД 0806 20, країна походження – Афганістан (AF)

50

(для цілей визначення ахротоксину А)

3.2               

 

Мигдаль у шкірці, код згідно з УКТ ЗЕД 0802 11, країна походження – Австралія (AU)

20

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.3               

 

Мигдаль без шкірки, код згідно з УКТ ЗЕД 0802 12, країна походження – Австралія (AU)

20

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.4               

 

Квасоля (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) свіжа або охолоджена, код згідно з УКТ ЗЕД 0708 20 00 00, 0710 22 00 00, країна походження – Камбоджа (KH)

50

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі хлорбуфаму)

3.5               

 

Баклажани свіжі або охолоджені, код згідно з УКТ ЗЕД 0709 30 00, 0710 80 95, країна походження – Камбоджа (KH)

50

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі хлорбуфаму)

3.6               

 

Китайська селера (Apium graveolens) свіжа або охолоджена, код згідно з УКТ ЗЕД 0709 40 00, країна походження – Камбоджа (KH)

50

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі фентоату)

3.7               

 

Китайська броколі свіжа або охолоджена, код згідно з УКТ ЗЕД 0704 90 90, країна походження – Китай (CN)

50

(для цілей визначення залишків пестицидів)

3.8               

 

Чай ароматизований чи неароматизований, код згідно з УКТ ЗЕД 0902, країна походження – Китай (CN)

10

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі трифлураліну)

3.9               

 

Баклажани свіжі, охолоджені або заморожені, код згідно з УКТ ЗЕД 0709 30 00, 0710 80 95, країна походження – Домініканська Республіка (DO)

10

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі ацефату, алдікарбу, амітразу, діафентіурону, дікофолу, дітіокарбаматів та метіокарбу)

3.10            

 

Гірка диня свіжа, охолоджена або заморожена (Momordica charantia), код згідно з УКТ ЗЕД 0709 99 90, 0710 80 95, країна походження – Домініканська Республіка (DO)

10

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі ацефату, алдікарбу, амітразу, діафентіурону, дікофолу, дітіокарбаматів та метіокарбу)

3.11            

 

Квасоля (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) свіжа, охолоджена або заморожена, код згідно з УКТ ЗЕД 0708 20 00 00, 0710 22 00 00, країна походження – Домініканська Республіка (DO)

20

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі ацефату, алдікарбу, амітразу, діафентіурону, дікофолу, дітіокарбаматів та метіокарбу)

3.12            

 

Перець солодкий та інший (Capsicum spp.) свіжий, охолоджений або заморожений, код згідно з УКТ ЗЕД 0709 60 10, 0710 80 51 0709 60 99, 0710 80 59, країна походження – Домініканська Республіка (DO)

20

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі ацефату, алдікарбу, амітразу, діафентіурону, дікофолу, дітіокарбаматів та метіокарбу)

3.13            

 

Суниці та полуниці (свіжі), код згідно з УКТ ЗЕД 0810 10 00, країна походження – Єгипет (EG)

10

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі гексафлюмурону, метіокарбу, фентоату та тіофанат-метилу)

3.14            

 

Перець солодкий та інший (Capsicum spp.) свіжий, охолоджений або заморожений, код згідно з УКТ ЗЕД 0709 60 10, 0710 80 51 0709 60 99, 0710 80 59, країна походження – Єгипет (EG)

10

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі дікофолу, дінотефурану, фолпету, прохлоразу, тіофанат-метилу та тріфорину)

3.15            

 

Арахіс нелущений, код згідно з УКТ ЗЕД 1202 41 00, країна походження – Гамбія (GM)

50

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.16            

 

Арахіс лущений, код згідно з УКТ ЗЕД 1202 42 00, країна походження – Гамбія (GM)

50

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.17            

 

Арахісове масло, код згідно з УКТ ЗЕД  2008 11 10, країна походження – Гамбія (GM)

50

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.18            

 

Арахіс обсмажений або іншим чином оброблений, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98, країна походження – Гамбія (GM)

50

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.19            

 

Листя бетеля (Piper betle L.), код згідно з УКТ ЗЕД 1404 90 00, країна походження – Індія (IN)

10

(для цілей визначення сальмонели)

3.20            

 

Насіння кунжуту свіже або охолоджене, код згідно з УКТ ЗЕД 1207 40 90, країна походження – Індія (IN)

20

(для цілей визначення сальмонели)

3.21            

 

Ферменти; ферментнi препарати, код згідно з УКТ ЗЕД 3507, країна походження – Індія (IN)

50

(для цілей визначення хлорамфеніколу)

3.22            

 

Горох стручковий (нелущений) свіжий або охолоджений, код згідно з УКТ ЗЕД 0708 10 00, країна походження – Кенія (KE)

10

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі ацефату і діафентіурону)

3.23            

 

Малина заморожена, код згідно з УКТ ЗЕД 0811 20 31, 0811 20 11, 0811 20 19, країна походження – Сербія (RS)

10

(для цілей визначення залишків норовірусу)

3.24            

 

Насіння кавуна (Egusi, Citrullus lanatus) та похідні продукти, код згідно з УКТ ЗЕД 1207 70 00, 1106 30 90, 2008 99 99, країна походження – Сьєрра Леоне (SL)

50

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.25            

 

Арахіс нелущений, код згідно з УКТ ЗЕД 1202 41 00, країна походження – Судан (SD)

50

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.26            

 

Арахіс лущений, код згідно з УКТ ЗЕД 1202 42 00, країна походження – Судан (SD)

50

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.27            

 

Арахісове масло, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 11 10, країна походження – Судан (SD)

50

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.28            

 

Арахіс обсмажений або іншим чином оброблений, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98, країна походження – Судан (SD)

50

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.29            

 

Перець, крім солодкого (Capsicum spp.) свіжий або охолоджений, код згідно з УКТ ЗЕД 0709 60 99, країна походження – Таїланд (TH)

10

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі форметанату, протіофосу і тріфорину)

3.30            

 

Квасоля (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis) свіжа, охолоджена або заморожена, код згідно з УКТ ЗЕД 0708 20 00, 0710 22 00, країна походження – Таїланд (TH)

20

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі ацефату, дікротофосу, протіофосу, хіналфосу і тріфорину)

3.31            

 

Баклажани свіжі, охолоджені або заморожені, код згідно з УКТ ЗЕД 0709 30 00, 0710 80 95, країна походження – Таїланд (TH)

20

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі ацефату, дікротофосу, протіофосу, хіналфосу і тріфорину)

3.32            

 

Абрикоси сушені, код згідно з УКТ ЗЕД 0813 10 00, країна походження – Туреччина (TR)

10

(для цілей визначення сульфітів)

3.33            

 

Абрикоси приготовлені або консервовані іншим способом, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 50 61, країна походження – Туреччина (TR)

10

(для цілей визначення сульфітів)

3.34            

 

Перець солодкий (Capsicum annuum) свіжий, охолоджений або заморожений, код згідно з УКТ ЗЕД 0709 60 10, 0710 80 51, країна походження – Туреччина (TR)

10

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі діафентіурону, форметанату і тіофанат-метилу)

3.35            

 

Листя винограду, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 99 99, країна походження – Туреччина (TR)

50

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі дітіокарбаматів і метрафенону)

3.36            

 

Фісташки у шкарлупі, код згідно з УКТ ЗЕД 0802 51 00, країна походження – Сполучені Штати Америки (US)

20

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.37            

 

Фісташки без шкарлупи, код згідно з УКТ ЗЕД 0802 52 00, країна походження – Сполучені Штати Америки (US)

20

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.38            

 

Абрикоси сушені, код згідно з УКТ ЗЕД 0813 10 00, країна походження – Узбекистан (UZ)

50

(для цілей визначення сульфітів)

3.39            

 

Абрикоси приготовлені або консервовані іншим способом, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 50 61, країна походження – Узбекистан (UZ)

50

(для цілей визначення сульфітів)

3.40            

 

Листя коріандру  свiже або охолоджене, код згідно з УКТ ЗЕД 0709 99 90, країна походження – В'єтнам (VN)

50

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі дітіокарбаматів, фентоату і хіналфосу)

3.41            

 

Базилік (солодкий) свiжий або охолоджений, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 99 99, країна походження – В'єтнам (VN)

50

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі дітіокарбаматів, фентоату і хіналфосу)

3.42            

 

М'ята свiжа або охолоджена, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 99 99, країна походження – В'єтнам (VN)

50

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі дітіокарбаматів, фентоату і хіналфосу)

3.43            

 

Петрушка свiжа або охолоджена, код згідно з УКТ ЗЕД 0709 99 90, країна походження – В'єтнам (VN)

50

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі дітіокарбаматів, фентоату і хіналфосу)

3.44            

 

Окра свiжа або охолоджена, код згідно з УКТ ЗЕД 0709 99 90, країна походження – В'єтнам (VN)

50

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі дітіокарбаматів, фентоату і хіналфосу)

3.45            

 

Перець, крім солодкого (Capsicum spp.) свіжий або охолоджений, код згідно з УКТ ЗЕД 0709 60 99, країна походження – В'єтнам (VN)

50

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі дітіокарбаматів, фентоату і хіналфосу)

3.46            

 

Пітая (драгонфрут) свіжа або охолоджена, код згідно з УКТ ЗЕД 0810 90 20, країна походження – В'єтнам (VN)

20

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі дітіокарбаматів, фентоату і хіналфосу)

3.47            

 

Окра свiжа або охолоджена, код згідно з УКТ ЗЕД 0709 99 90, країна походження – Індія (IN)

100

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі ацефату, метамідофосу, тріазофосу, ендосульфану, монохротофосу, метомілу, тіодікарбу, діафентіурону, тіаметоксаму, фіпронілу, оксамілу, ацетаміприду, індоксакарбу, мандіпропаміду)

3.48            

 

Листя карі (Bergera / Murraya koenigii) свіже, сушене або заморожене, код згідно з УКТ ЗЕД 1211 90 85, країна походження – Індія (IN)

100

(для цілей визначення залишків пестицидів, у тому числі тріазофосу, оксідеметон-метилу, хлорпірифосу, ацетаміприду, тіаметоксаму, клотіанідину, метамідофосу, ацефату, пропаргілу, монохротофосу)

3.49            

 

Горіхи бразильські в шкарлупі, код згідно з УКТ ЗЕД 0801 21 00, країна походження – Бразилія (BR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.50            

 

Суміші горіхів або сушених плодів, що містять горіхи бразильські в шкарлупі, код згідно з УКТ ЗЕД 0813 50, країна походження – Бразилія (BR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.51            

 

Арахіс нелущений, код згідно з УКТ ЗЕД 1202 41 00, країна походження – Китай (CN)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.52            

 

Арахіс лущений, код згідно з УКТ ЗЕД 1202 42 00, країна походження – Китай (CN)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.53            

 

Арахісове масло, код згідно з УКТ ЗЕД  2008 11 10, країна походження – Китай (CN)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.54            

 

Арахіс обсмажений або іншим чином оброблений, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98, країна походження – Китай (CN)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.55            

 

Арахіс нелущений, код згідно з УКТ ЗЕД 1202 41 00, країна походження – Єгипет (EG)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.56            

 

Арахіс лущений, код згідно з УКТ ЗЕД 1202 42 00, країна походження – Єгипет (EG)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.57            

 

Арахісове масло, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 11 10, країна походження – Єгипет (EG)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.58            

 

Арахіс обсмажений або іншим чином оброблений, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98, країна походження –   Єгипет (EG)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.59            

 

Фісташки у шкарлупі, код згідно з УКТ ЗЕД 0802 51 00, країна походження – Іран (IR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.60            

 

Фісташки без шкарлупи, код згідно з УКТ ЗЕД 0802 52 00, країна походження –  Іран (IR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.61            

 

Суміші горіхів або сушених плодів, що містять фісташки, код згідно з УКТ ЗЕД 0813 50, країна походження –  Іран (IR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.62            

 

Фісташкова паста, код згідно з УКТ ЗЕД 2007 10, 2007 99, країна походження –  Іран (IR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.63            

 

Фісташки, обсмажені або іншим чином оброблені, включаючи суміші, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 19 13, 2008 19 93, 2008 97, країна походження –  Іран (IR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.64            

 

Борошно, крупи і порошок з фісташок, код згідно з УКТ ЗЕД 1106 30 90,  країна походження –  Іран (IR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.65            

 

Інжир сушений, код згідно з УКТ ЗЕД 0804 20 90, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.66            

 

Суміші горіхів або сушених плодів, що містять інжир, код згідно з УКТ ЗЕД 0813 50, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.67            

 

Паста з інжиру, код згідно з УКТ ЗЕД 2007 10, 2007 99, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.68            

 

Інжир, приготовлений або консервований, включаючи суміші, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 99, 2008 97, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.69            

 

Горіхи лісові (Corylus sp.) у шкарлупі, код згідно з УКТ ЗЕД 0802 21 00, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.70            

 

Горіхи лісові (Corylus sp.) без шкарлупи, код згідно з УКТ ЗЕД 0802 22 00, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.71            

 

Суміші горіхів або сушених плодів, що містять горіхи лісові, код згідно з УКТ ЗЕД 0813 50, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.72            

 

Фундукова паста, код згідно з УКТ ЗЕД 2007 10, 2007 99, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.73            

 

Горіхи лісові, обсмажені або іншим чином оброблені, включаючи суміші, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 19, 2008 97, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.74            

 

Борошно, крупи і порошок з горіхів лісових, код згідно з УКТ ЗЕД 1106 30 90,  країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.75            

 

Горіхи лісові нарізані або подрібнені, код згідно з УКТ ЗЕД 0802 22 00, 2008 19, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.76            

 

Олія лісового горіха, код згідно з УКТ ЗЕД 1515 90 99, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.77            

 

Фісташки у шкарлупі, код згідно з УКТ ЗЕД 0802 51 00, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.78            

 

Фісташки без шкарлупи, код згідно з УКТ ЗЕД 0802 52 00, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.79            

 

Суміші горіхів або сушених плодів, що містять фісташки, код згідно з УКТ ЗЕД 0813 50, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.80            

 

Фісташкова паста, код згідно з УКТ ЗЕД 2007 10, 2007 99, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.81            

 

Фісташки, обсмажені або іншим чином оброблені, включаючи суміші, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 19 13, 2008 19 93, 2008 97, країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.82            

 

Борошно, крупи і порошок з фісташок, код згідно з УКТ ЗЕД 1106 30 90,  країна походження – Туреччина (TR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.83            

 

Арахіс нелущений, код згідно з УКТ ЗЕД 1202 41 00, країна походження – Гана (GH)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.84            

 

Арахіс лущений, код згідно з УКТ ЗЕД 1202 42 00, країна походження – Гана (GH)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.85            

 

Арахісове масло, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 11 10, країна походження – Гана (GH)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.86            

 

Арахіс обсмажений або іншим чином оброблений, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98, країна походження – Гана (GH)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.87            

 

Арахіс нелущений, код згідно з УКТ ЗЕД 1202 41 00, країна походження – Індія (IN)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.88            

 

Арахіс лущений, код згідно з УКТ ЗЕД 1202 42 00, країна походження – Індія (IN)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.89            

 

Арахісове масло, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 11 10, країна походження – Індія (IN)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.90            

 

Арахіс обсмажений або іншим чином оброблений, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98, країна походження – Індія (IN)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.91            

 

Насіння кавуна (Egusi, Citrulluss spp.) та похідні продукти, код згідно з УКТ ЗЕД 1207 70 00, 1106 30 90, 2008 99 99, країна походження – Нігерія (NG)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.92            

 

Арахіс нелущений, код згідно з УКТ ЗЕД 1202 41 00, країна походження – Бразилія (BR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.93            

 

Арахіс лущений, код згідно з УКТ ЗЕД 1202 42 00, країна походження – Бразилія (BR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.94            

 

Арахісове масло, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 11 10, країна походження – Бразилія (BR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.95            

 

Арахіс обсмажений або іншим чином оброблений, код згідно з УКТ ЗЕД 2008 11 91, 2008 11 96, 2008 11 98, країна походження – Бразилія (BR)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.96            

 

Перець стручковий, солодкий (Сapsicum annuum) сушений, неподрібнений, код згідно з УКТ ЗЕД 0904 21 10, країна походження – Індія (IN)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.97            

 

Перець стручковий, солодкий (Сapsicum annuum) сушений, подрібнений або мелений, код згідно з УКТ ЗЕД 0904 22 00, країна походження – Індія (IN)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.98            

 

Стручковий перець роду Capsicum сушений, цілий, крім солодкого перцю (Сapsicum annuum), код згідно з УКТ ЗЕД 0904 21 90, країна походження – Індія (IN)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.99            

 

Мускатний горіх (Myristica fragrans), код згідно з УКТ ЗЕД 0908 11 00, 0908 12 00, країна походження – Індія (IN)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.100         

 

Мускатний горіх (Myristica fragrans), код згідно з УКТ ЗЕД 0908 11 00, 0908 12 00, країна походження – Індонезія (ID)

100

(для цілей визначення афлатоксинів)

3.101         

 

Харчовий продукт рослинного походження, не менше 20 % вмісту якого складає харчовий продукт рослинного походження, вказаний у підпунктах 3.1 – 3.100 цієї Періодичності

Відсоток, визначений у підпунктах 3.1 – 3.100 цієї Періодичності для відповідного виду харчового продукту рослинного походження

3.102         

 

Інші харчові продукти рослинного походження

5

4.

Композитні харчові продукти (харчові продукти, до складу яких входять одночасно перероблені харчові продукти тваринного походження та харчові продукти рослинного походження):

4.1               

 

Композитні харчові продукти, які містять перероблені м'ясні продукти

Відсоток, визначений у пункті другому цієї Періодичності для відповідного виду м'ясних продуктів

4.2               

 

Композитні харчові продукти, які не менше ніж наполовину складаються з переробленого харчового продукту тваринного походження, іншого ніж м'ясні продукти

Відсоток, визначений у пункті другому цієї Періодичності для відповідного виду харчового продукту тваринного походження, іншого ніж м'ясні продукти, який становить не менше половини композитного харчового продукту

4.3               

 

Композитні харчові продукти, які не містять перероблених м'ясних продуктів і складаються менше ніж наполовину з переробленого молочного продукту, та не відповідають хоча б одній з таких умов:

а) є придатними для тривалого зберігання при температурі навколишнього
середовища або під час виробництва зазнали кулінарної або термічної
обробки всього продукту у спосіб, при якому відбувається повна денатурація
сировини;
б) чітко позначені як такі, що придатні для споживання людиною;

в) надійно запаковані або герметично закриті в чистих контейнерах;

г) супроводжуються комерційним документом та марковані українською мовою. Комерційний документ та маркування разом повинні надавати
інформацію про природу, кількість і число упаковок композитних продуктів,
країну походження, виробника та інгредієнти.

50

4.4               

 

Харчові добавки, упаковані для кінцевого споживача, що містять невелику кількість продуктів тваринного походження, у тому числі ті, що містять у своєму складі глюкозамін, хондроїтин або хітозан

5

4.5               

 

М’ясні екстракти і м’ясні концентрати

5

4.6               

 

Оливки, фаршировані рибою

5

4.7               

 

Макаронні вироби і локшина, не змішані або не наповнені м’ясними продуктами

5

4.8               

 

Бульйони та ароматизатори, упаковані для кінцевого споживача, що
містять екстракти м’яса, м’ясні концентрати, тваринні жири або рибні жири, порошки або екстракти

5

4.9               

 

Печиво

5

4.10            

 

Хліб

5

4.11            

 

Торти

5

4.12            

 

Шоколад

5

4.13            

 

Кондитерські вироби (у тому числі цукерки)

5

4.14            

 

Незаповнені желатинові капсули

5

4.15            

 

Композитний харчовий продукт, не менше 20 % вмісту якого складає харчовий продукт рослинного походження, вказаний у підпунктах 3.1 – 3.100 цієї Періодичності

Відсоток, визначений у підпунктах 3.1 – 3.100 цієї Періодичності для відповідного виду харчового продукту рослинного походження

4.16            

 

Інші композитні харчові продукти

5

 

Директор Департаменту

тваринництва

 М.М. Кваша

                                                                                   

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Періодичності проведення фізичних перевірок вантажів з об'єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, та Спеціально визначених відсотків вантажів товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, до яких застосовується розширений ветеринарно-санітарний контроль"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Періодичності проведення фізичних перевірок вантажів з об'єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, та Спеціально визначених відсотків вантажів товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, до яких застосовується розширений ветеринарно-санітарний контроль" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до частини третьої статті 55 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та статті 88 Закону України "Про ветеринарну медицину", постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1119 "Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України" з метою врегулювання перiодичності проведення фiзичної перевiрки та лабораторних дослiджень вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою та завданням проекту наказу є встановлення перiодичності проведення фiзичної перевiрки та лабораторних дослiджень вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

Досягнення вказаної мети можливе шляхом прийняття даного проекту наказу.

 

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: 

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" 

Закон України "Про ветеринарну медицину".

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект наказу не потребує фінансування з державного та місцевих бюджетів.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України, Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції 

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua) для отримання зауважень та пропозицій.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Даний наказ є регуляторним актом.

 

101 . Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу забезпечить врегулювання перiодичності проведення фiзичної перевiрки та лабораторних дослiджень вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

 

Перший заступник Міністра аграрної

політики та продовольства України

Я.В. Краснопольський

                           

 

“____”_____________ 2016 р.

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

"Про затвердження Періодичності проведення фізичних перевірок вантажів з об'єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, та Спеціально визначених відсотків вантажів товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, до яких застосовується розширений ветеринарно-санітарний контроль"

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у відповідні сфери підприємницької діяльності

Відповідно до частини третьої статті 55 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", передбачено, що державний контроль здійснюється на призначених прикордонних інспекційних постах та передбачає, зокрема, у передбачених законодавством випадках, фізичну перевірку вантажу. 

Періодичність проведення фізичної перевірки та лабораторних досліджень, що проводяться в рамках такої перевірки, залежить від ризику, який становить вантаж для здоров’я людини, та затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, оскільки у даному випадку стає реальною загроза невиконання вимог актів вищої юридичної сили.

Крім того, функцію державного контролю уповноважені здійснювати державні органи, зокрема Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України (Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів з моменту набрання повноважень) як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України.

Водночас, слід зазначити, що відсутність регулювання зазначеної проблеми на державному рівні погіршує імідж держави, а також зменшує рівень безпечності харчових продуктів для населення. 

В зв’язку з цим, проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання за рахунок встановлення періодичності проведення фізичних перевірок та лабораторних досліджень вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту наказу є встановлення перiодичності проведення фiзичної перевiрки та лабораторних дослiджень вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України. 

 

 

3. Прийняті альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження status quo

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення.

 

Невідповідність вимогам законодавства України та Угоді про асоціацію. Такий спосіб не забезпечить врегулювання періодичності проведення фізичної перевірки та лабораторних досліджень деяких вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, від такого способу краще відмовитися.

Інший, від запропонованого способу (саморегуляція)

Від такого способу краще відмовитися.

Існує загроза невиконання актів вищої юридичної сили.

Прийняття проекту наказу

Відповідає вимогам законодавства України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

 

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, який забезпечить приведення нормативно-правових актів у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв у відповідність до вимог чинного законодавства.

Забезпечує дотримання принципів державної регуляторної політики.

Лише у даний спосіб можна вирішити вказану проблему найкращим чином, а також встановити відсоток фізичних перевірок (розширеного ветеринарно-санітарного контролю).

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом видання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Періодичності проведення фізичних перевірок вантажів з об'єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, та Спеціально визначених відсотків вантажів товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, до яких застосовується розширений ветеринарно-санітарний контроль".

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту наказу забезпечить врегулювання перiодичності проведення фiзичної перевiрки та лабораторних дослiджень вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

Впровадження запропонованого нормативно-правового акта не потребує додаткових витрат.

вигоди

витрати

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в державі.

Не очікується.

Недопущення ввезення на територію України вантажу у разі небезпечної епізоотичної ситуації в країні-експортері.

Недопущення ввезення на територію України вантажу при встановленні порушень ветеринарних вимог, неправильного оформлення ветеринарних документів, розбіжностей у них чи в разі відсутності таких документів, виявлення невідповідності назви вантажу, вказаного в іноземному ветеринарному сертифікаті та санітарному сертифікаті, що може призвести потрапляння на ринок України небезпечної для споживання населення та неякісної продукції.

 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Підвищення якості та ефективності роботи державних інспекторів ветеринарної медицини на державному кордоні.

 

Не очікується.

Чітка регламентація процедури перiодичності проведення фiзичної перевiрки та лабораторних дослiджень деяких вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України.

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Покращання показників безпеки та якості харчової продукції

Не очікується.

Зменшення кількості неякісних вантажів, що є небезпечними для споживання населенням.

 

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Строк дії цього нормативно-правового акта не обмежено у часі, але можливим є внесення змін до нього в зв’язку із внесенням змін до актів вищої юридичної сили.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є відсутність звернень суб’єктів господарювання та фізичних осіб, щодо застосування даного регуляторного акта.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не передбачається. Зменшення розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією цього акта, не прогнозується. Не передбачається створення державних цільових фондів.

Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта. Дія проекту наказу поширюватиметься на суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які ввозять (пересилають) на митну територію України групи вантажів з об’єктами санітарних заходів (об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю).

Розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання для виконання вимог акта, не зміниться.

Виконання вимог акта не потребує додаткових витрат коштів.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта високий з огляду на його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 

9. Відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту наказу здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом, але не пізніше дня проведення повторного відстеження, шляхом збору кількості звернень суб’єктів господарювання та інформації щодо кількості затримок вантажів підконтрольних установ державної ветеринарної медицини (за допомогою статистичного метода).

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності цього регуляторного акта з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних порівняно з даними базового відстеження результативності.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Відстеження результативності здійснюватиметься Державною ветеринарною та фітосанітарної службою України (Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів з моменту набрання повноважень).

Наукові установи для здійснення відстеження не залучатимуться.

 

 

 

Перший заступник Міністра аграрної 

політики та продовольства України   Я.В. Краснопольський 

 

 

                                                                                                    

 

 

2016.03.22 16:52