Для переходу на стару версію сайта перейдіть за посиланням

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відбору зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів для проведення досліджень (випробувань)"

Повідомлення про оприлюднення

проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку відбору зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів для проведення досліджень (випробувань)"

 

 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України Проект постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку відбору зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів для проведення досліджень (випробувань)" (далі – проект постанови) Держветфітослужба України оголошує про його публікацію на офіційного сайті Держветфітослужби України.

Розробником проекту постанови є Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

Проект постанови, а також аналіз регуляторного впливу оприлюднено на веб-Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів).

Зауваження від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту на поштову та/або електронну адреси Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, semenchuk@vet.gov.ua); Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, inform@dkrp.gov.ua).

 

 

Заступник Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

 

 

О.М. Вержиховський

 

" _____ " __________ 2016 р.

 

 

 

 

Проект

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

 

 

від "____" _____________ 2016 р. № ______

Київ

 

Про затвердження Порядку відбору зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів для проведення досліджень (випробувань)

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

  1. Затвердити Порядок відбору зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів для проведення досліджень (випробувань), що додається.
  2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року № 833 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 25, ст. 1207).

 

 

 

Прем’єр-міністр України

А. Яценюк

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____________ 2016 р. № ________

 

 

 

 

Порядок

відбору зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів для проведення лабораторних досліджень (випробувань)

 

 

    1.  Порядок відбору зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів для проведення досліджень (випробувань) (далі – Порядок), визначає механізм здійснення відбору зразків для лабораторних досліджень (випробувань) у операторів ринку посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (далі – компетентний орган).         

   2.     Дія цього Порядку поширюється на юридичних та фізичних осіб (далі – власники об’єктів), діяльність яких пов’язана з виробництвом, переробкою, транспортуванням та/або реалізацією об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів (далі – об’єктів), у тому числі тих, що вивозяться (пересилаються) з митної територію України або ввозяться (пересилаються) на митну територію України.        

    3.     У цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в законах України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Про ветеринарну медицину".

     4.  Відбір зразків об’єктів проводиться посадовими особами компетентного органу в присутності власника об’єкта або уповноваженої ними особи, за при необхідності, представників інших державних органів, участь яких необхідна при відборі зразків.

При ввезенні на митну територію України об’єктів, відбір здійснюється на призначених прикордонних інспекційних постах або у митницях призначення посадовими особами регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті за участі представника органу доходів і зборів в присутності власника об’єкта або уповноваженої ними особи.

            5.     Власник об’єкта або уповноважена ним особа повинен створити посадовим особами компетентного органу належні умови для відбору зразків об’єктів, забезпечивши безперешкодний доступ до місця відбору, а також виконання розвантажувальних робіт та сортування партій об’єктів.

            6.     У процесі відбору зразків після розкриття упаковки об’єкта, може здійснюватися органолептичне дослідження об’єкта. У разі виявлення ознак зміни об’єкта (запаху, кольору, консистенції, наявності сторонніх домішок тощо) про це зазначається в акті відбору зразків.

            7.     Відібраний зразок об’єкта поділяють на дві частини, одна (зразок А) з яких направляється до акредитованої лабораторії, а друга – контрольний зразок (зразок Б) залишається у власника об’єкта або уповноваженої ними особи і зберігається в умовах, що забезпечують цілісність та незмінність властивостей зразка Б, до отримання результатів досліджень (випробувань), а у разі проведення арбітражних досліджень (випробувань) – до отримання їх результатів.

       11.    Відібрані зразки об’єктів доставляються до акредитованої лабораторії, що проводить дослідження у спосіб, що гарантує аналогічну температуру зберігання об’єктів та строки:

            8.     Упаковка (тара) об’єкта, з якого відбираються зразки, повинна бути акуратно розкрита і закрита. Після відбору зразків на упаковку відповідного об’єкта наноситься маркування, в якому зазначається залишкова кількість об’єкта після відбору, дата та час відбору та прізвище посадової особи, яка його здійснила. Якщо для відбору було зроблено отвір, то після відбору він має бути запечатаний місце проколу та промаркуватний.

            9.     При відборі зразків об’єктів складається акт відбору зразків відповідно до форми, наведеної у додатку 1 до цього Порядку, у трьох примірниках. Усі примірники підписуються посадовою особою, яка відібрала зразки, та присутнім при відборі власником об’єктів або уповноваженої ними особи, а також представниками відповідних державних органів, які брали участь у відборі зразків. Перший примірник акта відбору зразків залишається у посадової особи, яка його склала, другий – у власника об’єкта або уповноваженої ними особи, третій – направляється разом із відібраним зразком до акредитованої лабораторії, визначеної посадовою особою компетентного органу.     

  10.     Зразки об’єктів пакуються і пломбуються (опечатуються) на місці відбору, про що зазначається у акті відбору зразків. Посадова особа, яка здійснила відбір зразки вживає заходів щодо зберігання і транспортування в умовах, що забезпечують незмінність параметрів, за якими буде проводитися дослідження (випробування), та вживає запобіжних заходів для унеможливлення їх заміни чи підробки. Маркування відібраних зразків здійснюється посадовою особою органу, що склала акт відбору зразків, та повинно містити повну iнформацiю для iдентифiкацiї відповідного зразка.

            11.    

Відібрані зразки об’єктів доставляються до акредитованої лабораторії, що проводить дослідження у спосіб, що гарантує аналогічну температуру зберігання об’єктів та строки:

об’єкти, що швидко псуються – не більше 2 годин;

об’єкти із строком реалізації більше 72 годин, що вимагають температурних режимів зберігання від 0 до 80С – не більше 6 годин;

об’єкти, що не вимагають спеціальних температурних або інших режимів зберігання з довготривалим строком зберігання – не більше 24 годин.

Строк транспортування до акредитованої лабораторії зразків об’єктів, що відбиралися в місцях відбору зразків, які розташовані на далекій відстані, може бути подовжено за умови забезпечення належного температурного режиму їх зберігання.

       12.     Допускається доставка зразків об’єктів до відповідних акредитованих лабораторіях власником об’єкта або уповноваженою ним особою за умови забезпечення незмінності їх якості і кількості та дотримання вимог, зазначених у пункті 11 цього Порядку.

       13.     Для проведення лабораторних досліджень (випробувань) зразки об’єктів відбираються з кожної партії відповідно до нормативних документів залежно від виду лабораторних досліджень (випробувань), які необхідно провести.

Визначення партії для об’єктів санітарних заходів здійснюється відповідно до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів".

Визначення партії для об’єктів ветеринарно-санітарних заходів здійснюється відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину".

Норми (обсяги) відбору зразків об’єктів визначаються у додатках 2-4 до цього Порядку.

       14.     Лабораторні дослідження (випробування) відібраних зразків об’єктів проводиться у строки, передбачені відповідними методиками досліджень (випробувань). Зразки об’єктів зберігаються у акредитованій лабораторії відповідно до встановленої системи якості згідно з ДСТУ/ISO/IEC 17025. Після проведення досліджень залишки утилізуються в установленому порядку.     

  15.     За результатами лабораторних досліджень (випробувань) акредитована лабораторія видає експертний висновок (протокол досліджень).     

  16.     Компетентний орган або власник об’єкта (уповноважена ним особа) мають право оскаржити лабораторного дослідження (випробування) шляхом замовлення проведення арбітражних досліджень (випробувань). Арбітражне дослідження (випробування) проводиться акредитованою лабораторією, яка застосовує референс-методики (підтверджуючи методики), та яка не пов’язана та/або незалежна від оператора ринку, який замовляє таке дослідження (випробування). Результати арбітражних досліджень (випробувань) є остаточними.     

  17.     Відбір зразків об’єктів, що реалізується на ринках, та їх дослідження проводиться спеціалістами державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках відповідно до правил ветеринарно-санітарної експертизи, без оформленням актів відбору зразків. У місці відбору зразків, їх відбір проводиться у спеціальну тару, з її маркуванням із зазначенням інформації про власника, дати і часу відбору.   

    18.     Контроль за виконанням установлених цим Порядком вимог покладається на компетентний орган.

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку відбору зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів для проведення досліджень (випробувань)

 

 

АКТ

відбору зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів для проведення досліджень (випробувань)

 

________________________________

(місце складеним акта)

_________________________ № ____
(дата та номер складення акта)

 

 

 

 

Комісія у складі: _________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові посадових осіб)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

у присутності ________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи (відокремленого підрозділу); прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця та фізичної особи або уповноваженої ними особи)

 

здійснили у __________________________________________________________

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків)
____________________________________________________________________

відбір зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів 

 

Номер
зразка

Назва об’єкту

Найменування оператора ринку, країна походження

Номер потуж-ності

Дата виготов-лення

Маса (кількість) партії, з якої відібрав-но зразки

Місткість тари

Кількість банок

(склянок)

Вага зразка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразки відібрані для _______________________________________________

(ціль проведення досліджень (випробувань))

____________________________________________________________________

 

опломбовані _________________________________________________________

(час)

та направляються до __________________________________________________

(найменування, адреса акредитованою лабораторії)

 

Додаткова інформація щодо: 

 

органолептичні показники об’єктів ______________________________________

(відмітка робиться у разі виявлення невластивого запаху, кольору, консистенції, наявності сторонніх домішок тощо)

супроводжувальних документів _________________________________________

(номер, дата видачі ветеринарних документів, товарно-транспортних накладних)

 

____________________________________________________________________

(номер транспортного засобу)

 

Відбір середнього зразка проводиться згідно з

____________________________________________________________________

(зазначити номер ДСТУ, ГОСТ, ТУ)

Зразок поділено на дві частини (одну частину направляють до акредитованої лабораторії, а другий – контрольний зразок залишається у власника об’єкта або уповноваженої ними особи і зберігається в умовах, що забезпечують збереження його якості та цілісності, до отримання результатів досліджень (випробувань), а також на випадок проведення арбітражних досліджень (випробувань).

 
 
 
Підписи посадових осіб державного органу та власника об’єкта або уповноваженої ним особи:
 
____________________
(посада)
____________________
(підпис)
_____________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
 
____________________
(посада)
 
____________________
(підпис)
 
_____________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
 
____________________
(посада)
 
____________________
(підпис)
 
_____________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
         

м.п.

 

 

                        Додаток 2                
                        до постанови Кабінету Міністрів України                 

Норми відбору зразків об’єктів
для проведення випробувань

                   
Код товару згідно з УКТЗЕД Опис товару
(НД на відбір зразків)
Антибіотики Мікробіоло гічні показники  Препарати групи А та групи B Директива 96/23 * Харчові добавки ** Меламін +ціанурова кислота  Токсичні елементи    Пестициди    Вміст рослинних жирів ПАВ (бензо(а)пірен)  Поліхлоровані біфініли          Мікотоксини та алергени Нітрозаміни Радіологічні показники   ГМО  Наявність ДНК ВРХ, свиней, коней, курей, індиків  Органолептичні показники  Паразитологічні показники  Мікроструктурний аналіз Фізико-хімічні показники                
               
                                                         
0201-0205,0208 М'ясо, у тому числі птиці свіже, охолоджене і заморожене кілограмів   ГОСТ 7269-79, 7702.0-95, 20235.0-74, 28825-90, УП N 2051-79, ГОСТ 7702.0-74, ГОСТ 7269-79        
                                      
0,3 0,2 (а,b) 0,2     0,3 0,6     0,6 0,2   1   0,2 0,2 0,3   0,5 h) і)                
  Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові продукти, виготовлені на основі цих виробів кілограмів, крім тих, що класифікуються за кодом 1601 00 згідно з УКТЗЕД  МВ 2273-80, ДСТУ EN 12955-2001,  ГОСТ 9792-73, МУК 4.4.1.011-93, ДСТУ 5050:2008, ГОСТ  26668-85, ДСТУ 1442:2005    0,3 0,1с) 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5   0,5   0,25 0,3     1,0   0,5 0,5 0,5   0,5**** 1                
  Гомілковий спилок, ГОСТ 7269-79 кілограмів         0,3   0,2     0,2 0,5           1     0,2                      
0206 -0207,0210 Субпродукти  їстівні ВРХ, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів, або лошаків,  птиці, свіжі,охолоджені морожені, напівфабрикати, кулінарні вироби ГОСТ 7269-79, УП N 2051-79, ГОСТ 4288-76  кілограмів         0,2 0,2 0,2     0,3 0,5       0,2   1 0,5 0,5 0,5                      
0209 Сало без пісних частин, свинячий жир і жир свійської птиці, невитоплені та не виділені іншим способом, свіжі або охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені кілограмів      0,2с)         0,1   0,1 0,1                 0,1                
0504 00 00 00 Кишки, сечові міхури та шлунки тварин, цілі та шматками, крім риб’ячих, свіжі, охолоджені, морожені, солоні або в розсолі, сушені або копчені, МВ 2273-80; ГОСТ 7269-79, ДСТУ 4285:2004 кілограмів              0,2 0,5       0,2   1     0,2                      
1602 Консерви м'ясні і м'ясо-рослинні ГОСТ 8756.0-70, штук                                                       
  до 50 мл 3 8 2 2   4 10     10 4 6 20 2 2 4     4                
  50 - 100 мл 2 5 1 1   2 5     5 2 3 15 2 2 3     2                
  100-200 мл 2 3 1 1   1 4     2 2 2 10 2 2 2     2                
  200-300 мл 1 2 1 1   1 2     2 1 1 5 1 1 2     2                
  300 - 500 мл в залежності від показників випровбувань з урахуванням вищезазначених об'ємів                
  500 - 1000 мл                
  від 1000 мл                
1602 Готові продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів або крові кілограмів   МВ 2273-80,  МУК 4.4.1.011-93, ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ 30425-97, ГОСТ 9792-73, ДСТУ 5050:2008, ГОСТ 8756.0-70 0,2                  0,1c)****    
0,3 0,1   0,2 0,5   0,5   0,25 0,3     1,0   0,5 0,5 0,3   0,5**** 1                
0301-0304 Риба свіжа, морожена, охолоджена кілограмів  
(ГОСТ 7631-85, 20438-75, УП N 2051-79), 'Методика паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции (морская рыба - сырец, рыба охлажденная и морская)' утверждена Министерством рыбного хозяйства СССР 29.12.88 г.            
0,3 0,5 0,3 0,3   0,5 0,5   0,5 0,5 0,2 0,3 1     1 5   1,5                
306-0307, 308 Водяні безхребетні, ракоподiбнi, в панцирі або без панцира, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; копчені ракоподiбнi, в панцирі або без панцира, гарячого або холодного копчення; ракоподібні в панцирі, варенi у водi або на парі, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування:,                   ГОСТ 7631-85, 'Методика паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции (морская рыба - сырец, рыба охлажденная и морская)' утверждена Министерством рыбного хозяйства СССР 29.12.88 г.  кілограмів             0,3 0,5d)  0,5 0,3   0,2 0,2   0,5       0,5     0,3 0,1   1,6                
1605 Готові або консервовані ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні  ГОСТ 7631-85, ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ 30425-97, ГОСТ 9792-73 кілограмів   0,1 0,3 d)*** 0,5 0,2   0,2 0,5   0,5           1,0       0,3     0,6                
305 Риба гарячого, холодного копчення кілограмів  
(ГОСТ 7631-85), 'Методика паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции (морская рыба - сырец, рыба охлажденная и морская)' утверждена Министерством рыбного хозяйства СССР 29.12.88 г.           
  0,2c)****    
1,5 0,2   0,5 0,5   0,5 0,5 0,2 0,3 1     0,5 0,3   0,6                
305100000 Рибне борошно, порошок та гранули,  кілограмів      0,2c)    
      0,2 0,5                       0,5                
1604 Рибні консерви і пресерви
УП N 2051-79, кілограмів ГОСТ 8756.0-74
0,3 0,2d)*** 0,2 0,2 ****   0,2 0,3   0,5 0,5 0,2 0,3 1     0,3     0,6                
1604  Ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших видів риб   ГОСТ 7636-85 ДСТУ 4894:2007, ГОСТ 7631-85, ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ 30425-97, ГОСТ 9792-73, ГОСТ 8756.0-74 кілограмів   0,1 0,15с) 0,1 0,1   0,2 0,3               0,2         0,2   0,25                
0401,0403,0404 Молоко й молочнокислі вироби тощо, (ГОСТ 26809-86, 9225-84, 13928-84, УП N 2051-79), ДСТУ 4834:2007 кілограмів   0,3 0,2е) 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 1   0,5 0,3   1 0,1   0,5     0,5                
0401,0403,0404 Молоко, молочні вироби сухі,
 ГОСТ 26809-86, 9225-84, 13928-84, УП N 2051-79, ДСТУ 4834:2007 кілограмів  
0,2 0,1с) 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5       0,2   1           0,2                
402 Молочні консерви ГОСТ 87560-70, 3622-68, УП N 2051-79,  ДСТУ 4834:2007, ДСТУ ISO 707:2002 кілограмів  
       
0,2 0,2*** 0,2   0,3 0,2 0,2 0,5     0,2   1 0,1   0,3     0,2                
406 Сир і вироби із сиру ГОСТ 26809-86, 9225-84, УП N 2051-79,   ДСТУ 4834:2007, ДСТУ ISO 707:2002       
кілограмів             
0,3 0,2c)****    
0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5     0,2   1 0,1   0,2     0,2                
405 Масло вершкове, жири тваринного
походження, маргарин, майонез
(ГОСТ 26809-86, 9225-84, УП N 2051-79),   ДСТУ 4834:2007, ДСТУ 4463:2006 кілограмів             
0,3 0,2c)****    
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2   1 0,2   0,2     0,2                
  Готові кулінарні вироби кілограмів      0,2c)****    
                                                 
407-0408 Яйця УП N 2051-79, штук ДСТУ 5028:2008                     6 6 с) 4 5   6 10     10 5   16     10     10                
  Яйця перепелині УП N 2051-79, штук ДСТУ 5028:2008                     12 25 с) 8 10   20 20     20 20   50     10     10                
407-0408 Яєчний порошок УП N 2051-79,
ГОСТ 30364.0-97 кілограмів             
0,2 0,2с) 0,2 0,2   0,3 0,5       0,2   1     0,2     0,3                
3501,3503 Казеїн харчовий, желатин (желатинові капсули), ГОСТ 11293-89, ДСТУ 4834:2007 кілограмів                0,2 0,2 0,2     0,2             1     0,2     0,2                
3502 Казеїн технічний, альбуміни кілограмів  ДСТУ 4834:2007                             0,2             1     0,2     0,2                
2102 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин товарної позиції 3002 згідно з УКТЗЕД); готові пекарські порошки  ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006, ДСТУ 4812:2007 кілограмів      0,1       0,3 0,25           1 0,5   0,1                      
2104 Бульйони харчові, сухі, кілограмів ДСТУ 7661:2014,CEN/TS 15568:2006   0,1       0,2 0,2           0,5 0,5   0,2     0,2                
2309 Корми, комбікорми, кормові суміші,
кормові добавки (ГОСТ 13496.0-80, УП N 2051-79), кілограмів CEN/TS 15568:2006            
0,3 0,2k)****    
  0,3   0,2 0,5   0,5   0,5   1 0,5         0,5                
  Борошно тваринного походження
ГОСТ 13496.0-80, 7631-85, 17681-82, ДСТУ 3355-96, CEN/TS 15568:2006 кілограмів             
  0,2с)       0,2 0,2       0,5   1 0,5         0,2                
  Риб'ячий жир для тварин
(ГОСТ 7631-85, УП N 2051), літрів
      0,3   0,15 0,1   0,1 0,1     1     0,2     0,15                
  Сіно,(5) (УП N 2051-79),
кілограмів               
          0,5 0,5       0,5   1           1                
1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені, пресовані або у вигляді гранул МВ №5048-89 (нітрати),(МВ 15-14/73, ДСТУ5085:2008),ДСТУ ISO 6497:2002 кілограмів              0,5 0,5       0,5   1           1                
  Сінаж, силос (5) (ГОСТ 27262-87,
УП N 2051-79), кілограмів               
          0,5 0,5       0,5   1           1                
  Премікси (УП N 2051-79),
CEN/TS 15568:2006 кілограмів          
    0,3 0,3   0,5             0,5 0,5         0,5                
  Ветеринарні лікарські та імунобіологічні засоби
(препарати) і засоби, що застосовуються для штучного осіменіння тварин і трансплантації ембріонів, ензими, пробіотики, діагностикуми (ГОСТ 7631-85), зразків                  
на відповідність показникам якості, передбаченим нормативною документацією                
0409 00 00 00 Мед натуральний ДСТУ 4497-2005, ПВ.ДНДІЛДВСЕ 5.4-15, ПВ. ДНДІЛДВСЕ 5.4.-13, -21, -20, -19, -18, -174, -58, -149, Мет.вк. ДСТУ 4666:2006, ДСТУ 4662:2006, ДСТУ 4229:2003, ДСТУ 3127-95 ,CEN/TS 15568:2006,  кілограмів  0,2 0,1 0,2   0,05 0,2 0,5               1,0   0,02   0,1     0,25                
0511 91 10 00 Відходи рибні  (Директива Комісії 2007/333/ЕС; ДСТУ 7670:2014, ДСТУ 4894:2007, ГОСТ 7269-79, ГОСТ 13496.0-80 кілограмів    0,3         0,2 0,5                                        
701 Картопля, свіжа або охолоджена МВ №5048-89 (нітрати),ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002, CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 874-2002 кілограмів      0,2g)       0,5 1       0,3       3,0   0,5   0,5     0,5                
0702 00 00 00 Помідори, свіжі або охолоджені МВ №5048-89, ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002, CEN/TS 15568:2006 кілограмів      0,2g)       0,5 1       0,3       3,0   0,5   0,5     0,5                
703 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені МВ №5048-89 , ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002 кілограмів      0,2g)       0,5 1       0,3       1,0   0,5   0,5     0,5                
704 Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі та аналогічні їстівні овочі роду Brassica, свіжі або охолоджені МВ №5048-89, ГОСТ  26668-85,  ДСТУ ISO 874-2002, CEN/TS 15568:2006 кілограмів      0,2g)       0,5 1       0,3       3,0   0,5   0,5     0,5                
705 Салат-латук (Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені МВ №5048-89, ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002, CEN/TS 15568:2006 кілограмів      0,2g)       0,5 1       0,3       1,0   0,5   0,5     0,5                
706 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні  коренеплоди, свіжі або охолоджені МВ №5048-89, ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002, CEN/TS 15568:2006 кілограмів      0,2g)       0,5 1       0,3       3,0   0,5   0,5     0,5                
0707 00 Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені МВ №5048-89, ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002,CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 874-2003 кілограмів      0,2g)       0,5 1       0,3       3,0   0,5   0,5     0,5                
708 Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені МВ №5048-89, ДСТУ ISO 874-2002,ГОСТ  26668-85, ГОСТ ISO 2170-97, CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 874-2004 кілограмів      0,2g)       0,5 0,5               1,0   0,5   0,2     0,5                
709 Овочі, свіжі або охолоджені, крім картоплі, помідорів, капусти головчастої, капусти цвітної, капусти броколі, кольрабі та аналогічних їстівних овочів роду Brassica МВ №5048-89, ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002, CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 874-2005 кілограмів      0,2g)       0,5 1       0,3       3,0   0,5   0,5     0,5                
710 Овочі (сирі або варені у воді чи на парі), морожені  ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002,CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 874-2005, ГОСТ 26313-84 кілограмів      0,2g)       0,5 1               3,0   0,5   0,5                      
711 Овочі, консервовані для тимчасового зберігання (наприклад, діоксидом сірки, у розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію), але в такому вигляді непридатні для безпосереднього використання в їжу ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 26313-84 кілограмів              0,5 1       0,3       1,0   0,5   0,2     0,6                
712 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки ГОСТ 13496.19-93,РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011, ГОСТ  26668-85, ГОСТ 13341-77, МВ №5048-89 кілограмів      0,2с)       0,3 0,5   0,5           1,0   0,5   0,2     0,6                
713 Овочі бобові сушені, лущені, очищені або неочищені від насіннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені
ГОСТ 13496.19-93,ГОСТ ИСО 2170-97,ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 13341-77 кілограмів   
  0,2с)       0,3 0,2   0,5           1,0   0,5   0,2     0,6                
714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi, мороженi або сушенi, цiлi чи порізані у виглядi гранул або скибок; серцевина сагової пальми  ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002, CEN/TS 15568:2006 кілограмів      0,2g)       0,5 0,5               3,0   0,5         0,5                
801 Горіхи кокосові, бразильські, кеш’ю, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки   (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ EN 14123,  Регулювання комісії ЄС 401/2006),ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 874-2002 кілограмів      0,2с)       0,5 0,5       0,5       0,6   0,5   0,2     0,5                
802 Горіхи, крім кокосових, бразильських, кеш’ю, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки),(МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ EN 14123,  Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 874-2002 кілограмів      0,2с)       0,5 0,5       0,5       0,6   0,5   0,2     0,5                
803 Банани, включаючи плантайни сушені (МВ 15-14/73, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 26313-84,ГОСТ  26668-85,ДСТУ ISO 874-2002,CEN/TS 15568:2006 кілограмів      0,2f)       0,5 0,5       0,5       1,0   0,5   0,5     0,5                
803 Банани, включаючи плантайни, свіжі (МВ 15-14/73, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 26313-84,ГОСТ  26668-85,ДСТУ ISO 874-2002,CEN/TS 15568:2006 кілограмів      0,2f)       0,5 1       0,5       1,0   0,5   0,5                      
804 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани,  сушені (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ EN 14123, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 26313-84, ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 1750-86  кілограмів      0,2с)       0,5 0,5   0,5   0,5       1,0   0,5   0,2     0,5                
804 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ EN 14123, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 26313-84, ГОСТ  26668-85,ДСТУ ISO 874-2002, CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 874-2002, ГОСТ 1750-86  кілограмів      0,2f)       0,5 1   0,5   0,5       1,0   0,5   0,5                      
805 Цитрусові сушені 0,5   МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ EN 14123, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 26313-84, ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 1750-86  кілограмів      0,2с)       0,5 0,5       0,5       1,0   0,5   0,2     0,5                
805 Цитрусові свіжі  МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ EN 14123, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 26313-84,ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 1750-86  кілограмів      0,2f)       0,5 1       0,5       1,0   0,5   0,5                      
806 Виноград  сушений МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ EN 14123, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 26313-84, ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002,CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 1750-86  кілограмів      0,2с)       0,5 0,5       0,3       1,0   0,5   0,2     0,5                
806 Виноград свіжий  МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ EN 14123, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 26313-84, ГОСТ  26668-85,ДСТУ ISO 874-2002, CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 874-2002, ГОСТ 1750-86  кілограмів      0,2f)       0,5 1       0,3       1,0   0,5   0,5     0,5                
807 Дині, кавуни і папая, свіжі МВ №5048-89, ДСТУ EN 12955-2001, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 26313-84), ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002, CEN/TS 15568:2006 кілограмів      0,2f)       0,5 1       0,5       3,0   0,5   0,5     0,5                
808 Яблука, груші та айва, свіжі МВ №5048-89 (нітрати),( ДСТУ EN 12955-2001, ISO 8128-1, Регулювання комісії ЄС 401/2006),ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002,CEN/TS 15568:2006 кілограмів      0,2f)       0,5 1       0,5       1,0   0,5   0,5     0,5                
809 Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі МВ №5048-89 (ДСТУ EN 12955-2001, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 26313-84, ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002,CEN/TS 15568:2006 кілограмів      0,2f)       0,5 1       0,5       1,0   0,5   0,5     0,5                
810 Плоди, свіжі, крім тих, що класифікуються в товарних позиціях 0801-0809 згідно з УКТЗЕДМВ №5048-89 (нітрати),(ДСТУ EN 12955-2001, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 26313-84, ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002, CEN/T 15568:2006 кілограмів      0,2f)       0,5 1       0,5       1,0   0,5   0,5     0,5                
811 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на парі, морожені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин ДСТУ EN 14123, ДСТУ EN 12955-2001, Регулювання комісії ЄС 401/2006,ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 874-2002 кілограмів      0,2с)       0,5 0,5       0,5       0,6   0,5   0,5                      
812 Плоди та горіхи, консервовані для тимчасового зберігання (наприклад, діоксидом сірки, у розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію), але у такому вигляді непридатні для безпосереднього використання в їжу ДСТУ EN 14123,  ДСТУ EN 12955-2001, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 26313-84 кілограмів      0,2       0,5 0,5               0,6   0,5   0,3                      
813 Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801-0806 згідно з УКТЗЕД; суміші горіхів або сушених плодів групи 08 згідно з УКТЗЕД ,  РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011,(ДСТУ EN 14123,  ДСТУ EN 12955-2001, Регулювання комісії ЄС 401/2006),ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006,ГОСТ 1750-86 кілограмів      0,2с)       0,3 0,5   1   0,5       1,0   0,5   0,5     0,5                
814 Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), морожені або консервовані для тимчасового зберігання у розсолі, у сірчаній воді або в іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію ,(ДСТУ EN 12955-2001, Регулювання комісії ЄС 401/2006), ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 26313-84 кілограмів              0,3 0,25               1,0   0,5   0,3                      
901 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з вмістом кави в будь-якій пропорції РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011, ДСТУ EN 12955-2001,  ДСТУ ISO 15141-1-2001, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 4072:2005, ДСТУ 7661:2014, CEN/TS 15568:2006 кілограмів      0,1  ****       0,2 0,25   1   0,3       0,5   0,05   0,2     1                
0901 11 00 Кава несмажена з кофеїном  ,РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011,(ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ ISO 15141-1-2001, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ  26668-85,  ДСТУ ISO 1839:2009, ДСТУ ISO 4072:2005, CEN/TS 15568:2006, ДСТУ 7661:2014   0,1 ****       0,2 0,25   1   0,3       0,5   0,05   0,2     1                
0901 12 00 00 Кава несмажена без кофеїну ,РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011,(ДСТУ ISO 15141-1-2001, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ  26668-85,ДСТУ ISO 4072:2005, CEN/TS 15568:2006, ДСТУ 7661:2014 кілограмів      0,1 ****       0,2 0,25   1   0,3       0,5   0,05   0,2     1                
0901 90 10 00 Кавова шкаралупа та оболонки зерен кави  ,РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011,(ДСТУ ISO 15141-1-2001, Регулювання комісії ЄС 401/2006), ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 4072:2005, CEN/TS 15568:2006 кілограмів      0,1 ****       0,2 0,25   1   0,3       0,5   0,05                          
902 Чай ароматизований чи неароматизований (крім розфасованого у вакуумну або металеву упаковку) , ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO1839:2009, CEN/TS15568:2006, ГОСТ 1936-85 кілограмів      0,1 ****       0,2 0,25   1           0,5   0,05   0,1     0,7                
902 Чай ароматизований чи неароматизований, розфасований у вакуумну або металеву упаковку, ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 1839:2009, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 1936-85 кілограмів      0,1  ****       0,2 0,25   1           0,5   0,05   0,1     0,7                
0903 00 00 00 Мате, або парагвайський чай (крім розфасованого у вакуумну або металеву упаковку ГОСТ  26668-85 , ДСТУ ISO1839:2009, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 1936-85 кілограмів      0,1  ****       0,2 0,25               0,5   0,05   0,1     0,7                
0903 00 00 00 Мате, або парагвайський чай, розфасований у вакуумну або металеву упаковку ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 1839:2009,CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 1936-85 кілограмів      0,1 ****       0,2 0,25               0,5   0,05   0,1     0,7                
904 Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушений або подрібнений чи мелений  ,(ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ EN 14123, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 948:2007 кілограмів      0,1 c) ****       0,1 0,25       0,3       0,5   0,02   0,1     0,7                
905 Ваніль, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 948:2007 кілограмів      0,1  ****       0,1 0,25               0,5   0,02   0,1     0,7                
906 Кориця та квіти коричного дерева  ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 948:2007, CEN/TS 15568:2006 кілограмів      0,1 c) ****       0,1 0,25               0,5   0,02   0,1     0,7                
907 Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки) , ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 948:2007, CEN/TS 15568:2006 кілограмів          0,1 c) ****       0,1 0,25               0,5   0,02   0,1     0,7                
908 Горіх мускатний, маціс і кардамон  ,(ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ EN 14123, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ  26668-85,  CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 948:2007 кілограмів      0,1 c) ****       0,1 0,25       0,3       0,5   0,02   0,1     0,7                
909 Насіння анісу, бодяну, фенхелю, коріандру, куміну, кмину; ягоди ялівцю   ,(Регулювання комісії ЄС 401/2006), ГОСТ  26668-85,  CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 948:2007 кілограмів      0,1 c) ****       0,1 0,25               0,5   0,02   0,1     0,7                
910 Імбир, шафран, турмерик (куркума), тим’ян, або чебрець; лаврове листя, каррі та інші прянощі (Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ  26668-85,  CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 948:2007, ISO 3632-2:2005 кілограмів      0,1 c) ****   0,001   0,1 0,25       0,3       0,5   0,02   0,1     0,7                
1001 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)  РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011,1 (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 13586.3-83, ГОСТ ИСО 2170-97,ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006 кілограмів              0,5 0,5   1   1       1,0   0,4         3,5                
1002 00 00 00 Жито РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011,1 (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 13586.3-83), ГОСТ ИСО 2170-97, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006 кілограмів              0,5 0,5   1   1       1,0   0,4         3,5                
1003 00 Ячмінь РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011,1 (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 13586.3-83),ГОСТ ИСО 2170-97,ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006 кілограмів              0,5 0,5   1   1       1,0   0,4         3,5                
1004 00 00 00 Овес ,РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011,1 (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 13586.3-83),ГОСТ ИСО 2170-97, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006 кілограмів              0,5 0,5   1   1       1,0   0,4         3,5                
1005 Кукурудза РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011,1 (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 13586.3-83),ГОСТ ИСО 2170-97, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006 кілограмів              0,5 0,5   1   1       1,0   3         3,5                
1006 Рис   РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011,(МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001,  МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001,  ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3,  Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ26312.1-84),ГОСТ ИСО 2170-97, ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006 кілограмів              0,5 0,5   1   1       1,0   0,4         3,5                
1007 Сорго зернове  РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011,(МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001,  МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001,  ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3,  Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 13586.3-83),ГОСТ 26312.1-84, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006 кілограмів              0,5 0,5   1   1       1,0   0,4         3,5                
1008 Гречка   РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011,(МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001,  МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001,  ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3,  Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 26312.1-84),ГОСТ 26312.1-84, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006            0,5 0,5   1   1       1,0   0,4         3,5                
1008 10 00 00 Просо  РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011,(МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001,  МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001,  ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3,  Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 13586.3-83), ГОСТ 26312.1-84, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006.           0,5 0,5   1   1       1,0   0,4         3,5                
1008 90 Зернові культури, крім гречки, проса та насіння канаркової трави    РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011,(МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001,  МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001,  ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3,  Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 13586.3-83),ГОСТ 26312.1-84, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006  кілограмів              0,5 0,5   1   1       1,0   0,5         3,5                
1101 00 Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)  МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001,  МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001,  ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3,  Регулювання комісії ЄС 401/2006), ГОСТ ISO 2170-97
ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006 кілограмів   
          0,5 0,5   1   0,5       1,0   0,5   0,5     2,4                
1102 Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного, або із суміші пшениці та жита (меслину) (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001,  МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001,  ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3, Регулювання комісії ЄС 401/2006), ГОСТ ИСО 2170-97
ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006 кілограмів   
          0,3 0,5   1   0,5       1,0   0,5   0,5     2,4                
1103 Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур  ДСТУ ISO 15793-2009, (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001,  МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001,  ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3,  Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 26312.1-84, ГОСТ 26312.1-84, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 263312.1-84 кілограмів             0,3 0,5   1   0,5       1,0   0,5   0,5     1                
1105 Борошно, крупи, порошок, пластівці, гранули з картоплі , (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001,  МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001,  ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3,  Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006,ГОСТ 263312.1-84 кілограмів              0,5 0,5       0,5       1,0   0,5   0,5     1                
1106 Борошно, крупи та порошок із сушених бобових овочів товарної позиції 0713, із саго або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08 згідно з УКТЗЕД(Директива Комісії 2007/333/ЕС; ДСТУ 7670:2014, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 263312.1-84 кілограмів              0,5 0,5               1,0   0,5   0,5     1                
1107 Солод, обсмажений або необсмажений (Директива Комісії 2007/333/ЕС; ДСТУ 7670:2014, МУК4.4.1.011-93, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006 кілограмів              0,1 0,25       0,5 0,3     1,0   0,5                          
1108 Крохмалі; інулін Директива Комісії 2007/333/ЕС; ДСТУ 7670:2014, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ДСТУ 2211-93 кілограмів      0,2  ****       0,1 0,25             0,5   0,5                      
1109 00 00 00 Клейковина пшенична, суха чи сира Директива Комісії 2007/333/ЕС; ДСТУ 7670:2014, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006 кілограмів              0,3 0,25             0,5                          
1201 00 Соєві боби, подрібнені або неподрібнені  ГОСТ 10844-74, ГОСТ 13586.5-93, ДСТУ ISO 6540-2007, МВ 15-14/248-2000, ДСТУ ISO 2171-2009, ДСТУ ISO 2164-2007, ДСТУ ISO 7302-2003, МВ 15-15/39, ДСТУ ISO 3093-2009, ДСТУ ISO 5506-2003, ГОСТ 10843-76, ГОСТ 10940-64, ГОСТ 10967-90, ГОСТ 10987-76, ГОСТ 12136-77, ГОСТ 10845-98, ГОСТ 10846-91, ГОСТ 13586.4-83, МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001,  МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001,  ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3,  Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006 кілограмів              0,5 0,5       0,5       1,0   2         1                
1202 Арахіс, несмажений або не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або неподрібнений(МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001,  МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001,  ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3,  Регулювання комісії ЄС 401/2006, ДСТУ4504:2005, ГОСТ  26668-85, ДСТУ ISO 874-2002, CEN/TS 15568:2006 кілограмів      0,2с)       0,2 0,5       0,5       0,6   0,05   0,2     0,45                
1203 00 00 00 Копра  Директива Комісії 2007/333/ЕС; ДСТУ 7670:2014, ГОСТ  26668-85 кілограмів              0,1 0,25                                        
1204 00 Насіння льону, подрібнене або неподрібнене ; ДСТУ 7670:2014,  ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ДСТУ 4601:2006 кілограмів              0,1 0,5                 1   0,4   0,5                      
1208 Борошно з насіння чи плодів олійних культур, крім борошна з гірчиці  (ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ ISO 17372, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 13586.3-83),ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006 кілограмів              0,3 0,5                 1   0,5                          
1214 Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, гранульовані або негранульовані МВ №5048-89, ДСТУ ISO 6497:2002,CEN/TS 15568:2006 кілограмів               0,5 0,5           1 0,5         1                
1302 Соки і екстракти рослинного походження; пектинові речовини, пектинати і пектати; агар-агар та інші клеї і загусники рослинного походження, видозмінені або невидозмінені (ДСТУ EN 12955-2001,  ISO 8182-1,  Регулювання комісії ЄС 401/2006, ГОСТ 30425-97, ГОСТ 26668, ГОСТ  8756.0-70,CEN/TS 15568:2006 кілограмів             0,3 1       0,2         1   0,5                          
1501 00 Жир свинячий (включаючи лярд) і жир свійської птиці, крім жиру товарної позиції 0209 або 1503 згідно з УКТЗЕД  ДСТУ ISO 5555-2003, ГОСТ  26668-85 кілограмів              0,2 0,1   0,1 0,1         1,0       0,2     0,3                
1502 00 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крім жиру товарної позиції 1503 00 згідно з УКТЗЕД ДСТУ ISO 5555-2003, ГОСТ  26668-85 кілограмів              0,2 0,1   0,1 0,1         1,0       0,2     0,3                
1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин і тваринне масло, неемульговані, незмішані, не приготовлені іншим чином ДСТУ ISO 5555-2003, ГОСТ  26668-85 кілограмів              0,2 0,1   0,1 0,1                                  
1504 Жири і масла та їх фракції, з риби або морських ссавців, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складуДСТУ ISO 5555-2003
ГОСТ  26668-85,ГОСТ 7631-85 кілограмів   
          0,2 0,1   0,1 0,1         1,0       0,1     0,3                
1506 00 00 00 Тваринні жири і масла та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу, крім тих, що класифікуються в товарних позиціях 1501-1505 згідно з УКТЗЕД  МВ 2273-80, ДСТУ ISO 5555:2003 кілограмів      0,2c)****    
      0,4 0,5 1 1 1 0,2       1,0       0,2     0,3                
1507 Олія соєва та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу(ГОСТ 5471-83),(МВ 2273-80, ДСТУ EN 12955-2001, МВ 2964-84,  ДСТУ ISO 17372, ДСТУ ISO 5555:2003, ГОСТ  26668-85    літрів      0,3     0,3 0,5 1 1 1 0,3       1,0   0,5   0,2     0,4                
1508 Олія арахісова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу ГОСТ 5471-83, МВ 2273-80, ДСТУ EN 12955-2001, МВ 2964-84,  ДСТУ ISO 17372, ДСТУ ISO 5555:2003,ДСТУ 4349:2004, РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011  літрів      0,3 0,3   0,3 0,5 1 1 1 0,3       1,0   0,5   0,2     0,4                
1509 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу (ГОСТ 5471-83),МВ 2273-80, ДСТУ EN 12955-2001, МВ 2964-84,  ДСТУ ISO 17372, ДСТУ ISO 5555:2003, ДСТУ 4349:2004, РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011 літрів      0,3 0,3   0,3 0,5 1 1 1 0,3       1,0   0,5   0,2     0,4                
1510 00 Олії та їх фракції, вироблені виключно з маслин або оливок, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу, крім тих, що класифікуються в товарній позиції 1509 згідно з УКТЗЕД, і суміші цих олій або їх фракцій з оліями або їх фракціями товарної позиції 1509 згідно з УКТЗЕД  ГОСТ 5471-83, МВ 2273-80, МВ 2964-84,  ДСТУ ISO 17372, ДСТУ ISO 5555:2003, ДСТУ 4349:2004, ГОСТ  26668-85  літрів       0,3 0,3   0,3 0,5 1 1 1 0,3       1,0   0,5   0,2     0,4                
1511 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу МВ 2273-80, ДСТУ EN 12955-2001, МВ 2964-84,  ДСТУ ISO 17372, ДСТУ ISO 5555:2003,ГОСТ  26668-85    РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011 літрів      0,3     0,3 0,5 1 1 1 0,3       1,0   0,2   0,2     0,4                
1512 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу літрів    0,2 0,3 0,3   0,3 0,5 1 1 1 0,3       1,0   0,5   0,2     0,4                
1513 Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу МВ 2273-80, ДСТУ EN 12955-2001, МВ 2964-84,  ДСТУ ISO 17372, ДСТУ ISO 5555:2003, ГОСТ  26668-85, РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011 літрів      0,3     0,3 0,5 1 1 1 0,3       1,0   0,5   0,2     0,4                
1514 Олії свиріпова, ріпакова або гірчична та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу  ГОСТ  26668-85, РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011 літрів      0,3     0,3 0,5 1 1 1         1,0   0,5   0,2     0,4                
1515 Нелеткі жири і олії рослинні (включаючи джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу, крім тих, що класифікуються в товарних позиціях 1507-1514 згідно з УКТЗЕД ДСТУ ISO 5555-2003, ГОСТ  26668-85             0,3 0,1 0,1 0,1 0,1         1,0   0,5   0,2     0,4                
1516 Жири, масла та олії тваринні або рослинні та їх фракції, частково або повністю гідрогенізовані, інтеретерифіковані, реетерифіковані або елаїдинізовані, рафіновані або нерафіновані, але не піддані подальшій обробці ДСТУ ISO 6884-2002 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 836/2011, МВ 2273-80, ДСТУ EN 12955-2001, МВ 2964-84,  ДСТУ ISO 17372, ДСТУ ISO 5555:2003, ЕN12823:2005, EN 12823:2005, ДСТУ 5051:2008, ГОСТ  26668-85   літрів  0,2   0,2 0,2   0,3 0,5 1 1 1 0,3       1,0   0,5   0,2     0,4                
1517 Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів, масел та олій або їх фракцій, крім харчових жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516 згідно з УКТЗЕД ,МВ 2273-80, ДСТУ EN 12955-2001, МВ 2964-84,  ДСТУ ISO 17372, ДСТУ ISO 5555:2003, ЕN12823:2005, ДСТУ 5051:2008, ГОСТ  26668-85, ДСТУ 4463:2005  0,2 0,2**** 0,2 0,2   0,3 0,5 0,5 1 1 0,3       1,0   0,2   0,2     0,2                
1518 00 Жири, масла та олії тваринні або рослинні та їх фракції, варені, окислені, зневоднені, сульфуровані, окислені струменем повітря, полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, крім продуктів товарної позиції 1516 згідно з УКТЗЕД; нехарчові суміші або продукти з тваринних або рослинних жирів, масел та олій або фракцій різних жирів, масел чи олій групи 15 згідно з УКТЗЕД, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені            0,3 0,5 1 1 1         1,0   0,2   0,2     0,4                
1521 Воски рослинні (крім тригліцеридів), віск бджолиний, воски інших комах і спермацет, рафіновані чи нерафіновані, забарвлені чи незабарвлені ДСТУ 4229:2003, ДСТУ 7172:2010, ГОСТ  26668-85   10 проб по 100 г від 1 т                             0,1 0,5       0,2       1,0             1                
1522 00 Дегра; залишки після обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження ГОСТ  26668-85, ДСТУ 4229:2003, CEN/TS 15568:2006            0,1 0,5             0,5                          
1603 00 Екстракти та соки з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних ГОСТ  26668-85, ГОСТ 8756.0-74           0,5 0,5               1,0       0,3                      
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані       ДСТУ 3824-98, ГОСТ 12569-99, ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006    0,2 ****       0,3 0,5               1,0   0,5   0,5     8,2                
1702 Цукри, включаючи хімічно чисті лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому стані, крім тих, що класифікуються в товарній позиції 1701 згідно з УКТЗЕД; сиропи з цукрів без додання ароматичних добавок або барвників; мед штучний, змішаний або не змішаний з натуральним медом; карамелізовані цукор і патока ДСТУ 7007:2009,ДСТУ 3824-98, ГОСТ 12569-99,ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006, ДСТУ 3824:2014   0,2 ****       0,5 0,5               1,0   0,5   0,5     8,2                
1703 Патока (меляса), одержана внаслідок вилучення або рафінування цукру ДСТУ 3824-98,ГОСТ 12569-99       ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006    0,2****       0,3 0,5               1,0   0,5                          
1704 Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао ДСТУ 4619:2006,ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006, ДСТУ 3824:2014 0,3 0,2 **** 0,3 0,3   0,3 0,5               1,0   0,1   0,2     0,5                
1801 00 00 00 Какао-боби, цілі або розмелені, сирі або смажені    (МВ 2273-80,  ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ EN 15141-1-2001, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ДСТУ 4619:2006), ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006           0,2 0,25   1   0,3       1,0   0,05   0,2     0,3                
1802 00 00 00 Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та інші відходи какао ДСТУ 4619:2006, ГОСТ  26668-85,           0,3 0,25   1           1,0                              
1803 Какао-паста, знежирена або незнежирена ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006,ДСТУ 3824:2014                                0,2 0,25   1           1,0   0,05   0,2                      
1804 00 00 00 Какао-масло, какао-жир  ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006,ДСТУ 3824:2014                        0,2       0,2 0,25 0,5 1   0,3       1,0   0,05   0,2                      
1805 00 00 Какао-порошок, без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006,ДСТУ 3824:2014, ДСТУ EN 15141-1-2001, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ДСТУ 4619:2006                    0,1****       0,3 0,25   1   0,3       1,0   0,05   0,2     0,3                
1806 Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006, ДСТУ 3824:2014, ДСТУ EN 15141-1-2001, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ДСТУ 4619:2006                 0,1 0,2**** 0,1 0,2   0,2 0,5 0,5 1   0,3       1,0   0,1   0,2     0,3                
1901 Екстракти солодові; готові харчові продукти з борошна, крупки, крупів, крохмалю або солодового екстракту, без вмісту какао або з вмістом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повністю знежирену основу, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені; готові харчові продукти із сировини товарних позицій 0401-0404 згідно з УКТЗЕД, без вмісту або з вмістом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повністю знежирену основу, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ДСТУ 3824:2014              0,2 ****       0,3 0,5               1,0   0,5   0,2                      
1902 Вироби з макаронного тіста, варені або неварені, начинені продуктами (крім тваринного походження) або приготовлені іншим способом, наприклад, спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, равіолі, канелоні; кускус, готовий або неготовий до вживання   (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372,  МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3,  Регулювання комісії ЄС 401/2006), ГОСТ ИСО 2170-97,ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ДСТУ 7348:2013   0,2c)****    
      0,3 0,5       0,5       1,0   0,5   0,5     0,5                
1902 Вироби з макаронного тіста, начинені продуктами тваринного походження (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372,  МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3,  Регулювання комісії ЄС 401/2006), ( МВ 1,   Регулювання комісії ЄС 401/2006), ГОСТ ИСО 2170-97, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 4288-76   0,2c)****    
      0,3 0,5       0,5       1,0   0,5   0,5     0,5                
1903 00 00 00 Тапіока та її замінники, приготовлені з крохмалю, у формі пластівців, гранул, кульок, крупинок, горошин і в інших аналогічних формах , ГОСТ ИСО 2170-97, ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006           0,3 0,5               1,0   0,5         0,5                
1904 Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад, кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо проварені або приготовлені іншим способом, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372,  МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3,  Регулювання комісії ЄС 401/2006, МВ №1,  ГОСТ 26312.1-84, ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006, ДСТУ 7661:2014, ДСТУ 4619:2006 0,3 0,2 ****       0,3 0,5   1   0,5       1,0   0,5   0,3                      
1905 Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання у фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти ,(МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372,  МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, МВ 34/3,  Регулювання комісії ЄС 401/2006,МВ №1, ДСТУ 4619:2006, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ДСТУ 7044:2009   0,2****   0,2   0,3 0,5   1   0,5       1,0   0,5   0,5     0,5                
2001 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти CEN/TS 15568:2006,ГОСТ 26313-84,ГОСТ 8756.0-70   ГОСТ  26668-85, ГОСТ 27853-88,ГОСТ 30425-97    0,1***       0,3 0,5       0,3       1,0   0,5   0,3                      
2002 Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти (МВ 15-14/73, ГОСТ 26313-84)CEN/TS 15568:2006,ГОСТ 26313-84,ГОСТ 8756.0-70   ГОСТ  26668-85, ГОСТ 27853-88, ГОСТ 30425-97    0,1***       0,3 1       0,3       1,0   0,5   0,3                      
2003 Гриби та трюфелі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти ГОСТ 8756.0-70   ГОСТ  26668-85, ГОСТ 27853-88, ГОСТ 30425-97,ГОСТ 26313-84   0,1 ***       0,3 0,5               1,0       0,3     0,5                
2004 Овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, морожені, крім томатів та продуктів товарної позиції 2006 згідно з УКТЗЕД (МВ 15-14/73, ГОСТ 26313-84, ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ 8756.0-70   ГОСТ  26668-85, ГОСТ 27853-88, ГОСТ 30425-97,CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 26313-84   0,1 ***       0,3 0,5       0,5       1,0   0,5   0,3     0,5                
2005 Овочі, крім томатів, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім томатів та продуктів товарної позиції 2006 згідно з УКТЗЕД ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ  26668-85    
ГОСТ 27853-88, ГОСТ 30425-97, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 26313-84
  0,1 ***       0,3 0,5       0,5       1,0   0,5   0,3     0,5                
2006 00 Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші частини рослин, консервовані з доданням цукру (глазуровані, зацукровані або просочені цукровим сиропом) ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ EN 14123, ГОСТ 26313-84, ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ  26668-85, CEN/TS  15568:2006, ГОСТ 26313-84   0,1****       0,3 0,5       0,5       1,0   0,5   0,3     0,5                
2007 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин (ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ EN 14123, ГОСТ 26313-84, ГОСТ 8756.0-70, ДСТУ 5051:2008, ГОСТ 8756.0-70   ГОСТ  26668-85, ГОСТ 27853-88, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 26313-84                                    0,1 ***   0,2   0,3 0,5       0,5       1,0   0,5   0,3     0,5                
2008 Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані іншим способом, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або спирту, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені (ДСТУ EN 12955-2001, ДСТУ EN 14123, ГОСТ 26313-84, ГОСТ 8756.0-70),ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006,ГОСТ 26313-84   0,1****       0,3 0,5       0,5       1,0   0,5   0,3     0,5                
2009 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин,  МВ 15-14/73,  ІSO 8128/1, ГОСТ 26313-84, ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 26313-84, ДСТУ 4856:2007       0,1c)  ****       1 1       0,5       3,0   0,5   0,5     0,25                
2101 Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю або мате (парагвайського чаю) і готові продукти на їх основі або на основі кави, чаю чи мате (парагвайського чаю); смажений цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти, есенції та концентрати з них ГОСТ 27853-88, ГОСТ 30425-97,CEN/TS 15568:2006, ГОСТ 7661:2014           0,3 0,25               0,5   0,05   0,2                      
2102 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин товарної позиції 3002 згідно з УКТЗЕД); готові пекарські порошки  ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006, ДСТУ 4812:2007   0,1       0,3 0,25               0,5   0,5   0,1                      
2103 Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця  (МВ 1514/73, МВ 2273-80, ГОСТ 26313-84, ГОСТ 8756.0-70),ГОСТ 26312.1-84, ГОСТ  26668-85,CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 948:2007    0,1 ****       0,1 0,5       0,3       0,5   0,1   0,2                      
2104 Супи чи бульйони готові та заготовки для їх приготування; гомогенізовані складені харчові продукти№833 Постанова,ДСТУ 5051:2008, ДСТУ 5050:2008, ГОСТ 26312.1-84, ГОСТ  26668-85, CEN/TS 15568:2006,   ДСТУ 7661:2014 0,3 0,1   ****   0,2   0,1 0,5               1,0   0,5   0,2     0,2                
2105 00 Морозиво та інші види харчового льоду, що містять або не містять какао  ГОСТ 26809-86, МВ 2273-80, ISO 14501, МВ 2273-80, ISO 14501, МВ №1,  ISO 14501),ДСТУ 5051:2008,ДСТУ 5050:2008,ГОСТ 26668
ГОСТ  8756.0-70,CEN/TS 15568:2006, ДСТУ ISO 707-2002
0,3 0,2c)****    
0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5     0,3       1,0   0,5   0,2     0,2                
2106 10 Білкові концентрати та текстуровані білкові речовини тваринного походження  ГОСТ 13496.0-80, ГОСТ 26312.1-84, ГОСТ  26668-85, ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2003/1830/ЕС   0,1       0,2 0,5             0,5                          
2106 10 Білкові концентрати та текстуровані білкові речовини (крім тваринного походження) ГОСТ 26312.1-84, ГОСТ  26668-85, ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2003/1830/ЕС   0,1       0,2 0,5             0,5                          
2201 Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід та снігДСТУ 5051:2008,ДСТУ 5050:2008, ГОСТ 24481-80, ГОСТ  26668-85, ДСТУ 4856:2007, ГОСТ 23268.0-91   2****   0,6   1 5   2 1         3,0       0,5     13,5                
2202 Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин, інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009 згідно з УКТЗЕД ДСТУ 5051:2008, ДСТУ 5050:2008, ГОСТ 24481-80, ГОСТ  26668-85, ДСТУ 4856:2007, ГОСТ 23268.0-91   1****   0,6   1 5   2 1         3,0       0,5     13,5                
2203 00 Пиво із солоду (солодове) МУК 4.4.1.011-93 ,ДСТУ 5051:2008, ДСТУ 5050:2008, ДСТУ 4853:2007, ГОСТ  26668-85   0,2****   0,6   1 1         0,3     3,0       0,5     1,5                
2204 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009 згідно з УКТЗЕД    МВ 115/2,  ДСТУ EN ISO 15141-1-2001, ДСТУ 6040:2008, ДСТУ 5051:2008, ДСТУ 5050:2008  літрів   1,5****   0,6   1 1       0,5       3,0       0,5     3,6                
2205 Вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних екстрактів  МВ 115/2,  ДСТУ EN ISO 15141-1-2001, ДСТУ 6040:2008, ДСТУ 5051:2008, ДСТУ 5050:2008  літрів   1,5****   0,6   1 1       0,5       3,0       0,5     3,6                
2206 00 Зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені(МВ 115/2,  ДСТУ EN ISO 15141-1-2001, ДСТУ 6040:2008, ДСТУ 5051:2008, ДСТУ 5050:2008, ДСТУ 4853:2007,  ГОСТ  26668-85  літрів   0,2****   0,6   1 1       0,5       3,0       0,5     3,6                
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації  літрів           1 1                 0,5     1,5                
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт  літрів           1 1                 0,5     1,5                
2209 00 Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти ДСТУ 2450:2006 літрів           1 1               1,0       0,5                      
2302 Висівки, кормове борошно та інші відходи та залишки від просіювання, помелу або інших способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульовані чи негранульовані МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, Регулювання комісії ЄС 401/2006), ДСТУ ISO 6497:2002, ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2003/1830/ЕС кілограмів      0,2       0,3 0,5       0,5       1,0   0,5         1                
2303 Відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогічні відходи і залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та інші відходи і залишки від виробництва цукру, барда та інші відходи і залишки від пивоваріння та винокуріння, гранульовані або негранульовані, ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2003/1830/ЕС   0,2       0,3 0,5             0,5                          
2304 00 00 00 Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані  МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ДСТУ ISO 6497:2002, ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2003/1830/ЕС кілограмів      0,2       0,5 0,5       1       1,0   0,5         1                
2305 00 00 00 Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення арахісової олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, Регулювання комісії ЄС 401/2006),ДСТУ ISO 6497:2002,ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2003/1830/ЕС кілограмів      0,2       0,5 0,5       1       1,0   0,5         1                
2305 00 00 00 Макуха та інші тверді відходи і залишки, що використовуються для годівлі тварин, одержані під час вилучення арахісової олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані  (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, Регулювання комісії ЄС 401/2006),ДСТУ ISO 6497:2002,ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2003/1830/ЕС кілограмів      0,2       0,5 0,5       1       1,0   0,5         1                
2306 Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій, за винятком відходів товарної позиції 2304 або 2305 згідно з УКТЗЕД, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані  (МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, Регулювання комісії ЄС 401/2006),ДСТУ ISO 6497:2002,ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2003/1830/ЕС кілограмів      0,2       0,5 0,5       1       1,0   0,5         1                
  Макуха та інші тверді відходи і залишки, що використовуються для годівлі тварин, одержані під час добування рослинних жирів і олій, за винятком відходів товарної позиції 2304 або 2305 згідно з УКТЗЕД, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані   МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, Регулювання комісії ЄС 401/2006, ДСТУ ISO 6497:2002, ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2003/1830/ЕС кілограмів      0,2       0,5 0,5       1       1,0   0,5         1                
2308 00 Продукти рослинного походження та рослинні відходи, рослинні залишки і побічні продукти, негранульовані або гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, Регулювання комісії ЄС 401/2006),ДСТУ ISO 6497:2002, ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2003/1830/ЕС   0,2       0,5 0,5       1     0,5         1                
2309 Продукти, що використовуються для годівлі тварин ДСТУ ISO 6497:2002, ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2003/1830/ЕС, МВ 15-14/73, ДСТУ EN 12955-2001, МВ№115/2, ДСТУ ISO 15141-1-2001, ДСТУ ISO 17372, МВ№ 115/3, МВ 115/1, МВ 115/4, Регулювання комісії ЄС 401/2006 кілограмів              0,5 0,5   1   1     0,5         1                
2309 90 91 00 Буряковий жом з добавкою меляси ДСТУ ISO 6497:2002, ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2003/1830/ЕС кілограмів              0,5 0,5             0,5         1                
Нормативні документи де вказані норми відбору зразків:                    
Уніфіковані правила відбору проб продуктів харчування для визначення пестицидів № 2051-79                                              
Регламент Комісії 2007/333/ЕС                                                      
 Регламент Комісії 2014/589/ЕС                                                
Методичні вказівки “Відбір проб, первинна обробка та визначення вмісту 90Sr та 137Cs  в харчових продуктах” Наказ МОЗ України від 11.08.2007  № 446                              
*- Препарати групи А  та групи В окрім антибіотиків, Директиви 96/23 (маса зразку для одної групи показників) - β-антагоністи, стільбени, синтетичні стероїди, нітроімідазоли, нестероїдні протизапальні речовини, нітрофурани, антигельмінтики, кокцидіостатики              
                                                       
**- Харчові добавки: барвники, консерванти, вітаміни (маса зразку для групи показників)                
***-  для консерв:  50-1000 мл – 3 шт, 1000-3000 мл -1 шт                                             
 ****-  не менше 1 споживчого пакування                                                                   
  Примітка для мікробіологічних показників:                                                      
  a) - для птиці - слід відбирати цілу тушку; b) - від партії фаршу, ММО, м’ясних напівфабрикатів проводиться відбір  5  окремих  зразків  із зазначеною вагою                                                                        
  с) - від партії проводиться відбір 5  окремих  зразків  із зазначеною вагою                                                                     
  d) - від партії  живих та термічнооброблених проводиться відбір 5  окремих  зразків  із зазначеною вагою                                               
  d) - від партії пресервів  проводиться відбір 5  окремих  зразків  із зазначеною вагою                                              
  е) - від партії проводиться відбір  5  окремих  зразків  із зазначеною вагою  (для продукції призначеної для дитячого харчування або спеціальних медичних потреб - 10 зразків)                    
  g) - від партії проводиться відбір  5  окремих  зразків  із зазначеною вагою (для овочів  свіжих нарізаних, овочевих напівфабрикатів)                                 
  k)- від партії проводиться відбір  5  окремих  зразків  із зазначеною вагою (корми для непродуктивних тварин)                                       
  f) - від партії проводиться відбір  5  окремих  зразків  із зазначеною вагою (для фруктів свіжих нарізаних, фруктових напівфабрикатів)                                     
  Меламін +ціанурова кислота (маса зразку для одного показнику)                                                  
  Поліхлоровані біфініли     (маса зразку для однієї групи показників)                                                     
  Мікотоксини та алергени (маса зразку для однієї групи показників)                                                  
  На окремі фізико-хімічні показники відбір зразків здійснюється у відповідності до ДСТУ, ГОСТ на методи випробувань у трьохкратному вимірі                            
  h)- для птиці - для показника вода технологічна крапельний тест необхідна кількість тушок 20 для хімічного тесту необхідна кількість тушок 7                                  
  i) -для філе птиці та частинок тушки - для показника вода технологічна для хімічного тесту необхідна кількість 5 шт                                    
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         

 

Додаток 4

до Порядку відбору зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів для проведення досліджень (випробувань)

НОРМИ

відбору зразків об’єктів для проведення лабораторних досліджень (випробувань)
в державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку

 

Назва продуктів

Кількість продуктів, яка необхідна для органолептичних та фізико-хімічних досліджень

Молоко

250 мл

Сметана, вершки

100 г

Сир кисломолочний

100 г

Інші кисломолочні продукти

100 г

Масло вершкове

100 г

М’ясо

400 г

Сало

20 г (з кожного шматка)

Вироби копчені м’ясні, рибні

50 г

Яйця

10 шт

Жири тваринного походження (топлені)

50 г

Жири рослинного походження

200 г

Риба свіжа

2-3 екземпляри

Риба дрібна (тюлька, мойва тощо)

200 г

Мед

150 г

Фрукти і ягоди свіжі

200 г

Фрукти сушені

100 г

Картопля

2-3 середні бульби

Зелень свіжа

50 г

Овочі свіжі

300 г

Овочі сушені

100 г

Овочі, фрукти квашені з розсолом

250 г

Салати овочеві мариновані

100 г

Гриби свіжі

окремі екземпляри

Гриби сушені

25 г

Насіння соняшнику та інше зерно олійних культур

100 г

Зерно, зернопродукти (крупа тощо)

500 г

Борошно, крохмаль

200 г

Горіхи

100 г

Примітка: Для радіометричного дослідження додатково відбирають зразоку вагою 0,3-1 кг від кожного виду продукту згідно з методиками досліджень і паспортом даного типу радіометра. Зразки продуктів, в яких вміст радіонуклідів не перевищує максимально допустимого рівня, використовують для дослідження органолептичних характеристик і фізико-хімічних та біохімічних показників.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження Порядку відбору зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів для проведення досліджень (випробувань)"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

На виконання статті 7 Закону України "Про ветеринарну медицину"
(в редакції від 03 січня 2002 р.) Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 14 червня 2002 року № 833 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень" (далі – Постанова № 833), якою визначено механізм  відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження, що підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю для проведення ветеринарно-санітарної експертизи і досліджень з метою визначення показників її якості та безпечності.

З моменту прийняття зазначеної постанови до нормативно-правових актів, якими врегульовано питання відбору зразків продуктів для цілей державного контролю, внесено низку змін, зокрема, прийнято Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", викладено у новій редакції Закони України "Про ветеринарну медицину" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" тощо.

Водночас, Постановою № 833 встановлено визначення терміну "партія", який не відповідає положенням зазначених законів та встановлює додаткові норми, не передбачені законодавством.

Приймаючи до уваги те, що дія Постанови № 833 поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також на фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з  виробництвом, переробкою, транспортуванням та реалізацією, в тому числі експортом чи імпортом продуктів тваринного, рослинного і біотехнологічного походження, що підлягає державному контролю, зазначена ситуація спричиняє додатковий регулятивний тиск на суб’єктів господарювання.

Враховуючи викладене, з метою встановлення належного регулювання відносин між органами виконавчої влади, операторами ринку харчових продуктів та інших об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів під час здійснення державного контролю, а також приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність до законів, Міністерством аграрної політики та продовольства України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відбору зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів для проведення досліджень (випробувань)" (далі – проект постанови).

 

Проектом постанови з метою визначення механізму реалізації положень Законів України "Про ветеринарну медицину" та "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" щодо проведення відбору зразків продукції для цілей державного контролю, передбачено затвердити Порядок відбору зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів для проведення досліджень (випробувань), та визнати такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року № 833 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень" як застарілої, та такої, що не відповідає чинному законодавству України та відповідному законодавству Європейського Союзу.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови розроблено з метою приведення нормативно-правових атів Кабінету Міністрів України у відповідність до законів України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та
"Про ветеринарну медицину".

Зазначена мета може бути досягнута лише шляхом прийняття відповідного проекту постанови.

 

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Конституція України, Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про ветеринарну медицину". постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року № 833
"Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень".

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат державного та/або місцевих бюджетів.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державною фіскальною службою України.

 

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

 

61. Запобігання дискримінації

Проект постанови не містить ознак дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Для громадського обговорення проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (www.vet.gov.ua).

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та  не потребує відображення позиції уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також відповідає принципам державної регуляторної політики.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Вплив реалізації проект постанови на ринок праці відсутній.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови дозволить:

спростити процедури відбору зразків об’єктів санітарних та ветеринарно-санітарних заходів для проведення досліджень (випробувань) та митного оформлення вантажів;

встановити прозорий механізм порядок відбору зразків;

гармонізувати українське законодавства з міжнародними вимогами.

 

Заступник Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

 

 

О.М. Вержиховський

 

" _____ " __________ 2016 р.

 

 

 

2016.03.17 00:48