Для переходу на стару версію сайта перейдіть за посиланням

Про держреєстрацію потужностей та порядок затвердження потужностей для експорту

instrukcia.jpg

 До відома суб’єктів господарювання та операторів ринку харчових продуктів щодо державної реєстрації потужностей та порядку затвердження потужностей для експорту

 

 

 

08.04.2016 із опублікуванням в Офіційному віснику України (№ 26) наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016 р. № 39 "Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам", зареєстрований в Мін'юсті 12 березня 2016 року за № 382/28512 розпочато процес державної реєстрації потужностей.

Оператор ринку харчових продуктів, який провадить діяльність, що відповідно до вимог Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов'язаний подати до територіального органу Держпродспоживслужби заяву про державну реєстрацію потужності, яка використовується на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів.

У зв’язку із зверненнями суб’єктів господарювання інформуємо, що державній реєстрації підлягає кожна окрема потужність оператора ринку.

 

Порядок

Проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам

 

подання заяви до територіального органу за адресою потужності не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності (заява про державну реєстрацію потужності може бути подана в паперовому або електронному вигляді. Подання заяви в електронному вигляді здійснюється з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа у порядку, встановленому Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Законом України "Про електронний цифровий підпис")

заява про державну реєстрацію потужності реєструється територіальним органом в день її надходження

територіальний орган приймає рішення (наказ) про державну реєстрацію

територіальний орган повідомляє оператору ринку протягом 5 робочих днів про державну реєстрацію та її особистий реєстраційний номер після прийняття рішення про державну реєстрацію (наказу)

державна реєстрація потужності здійснюється територіальним органом компетентного органу протягом 15 робочих днів після отримання заяви оператора ринку про таку реєстрацію (безоплатно)

                               ↓                                                                               ↓

Якщо державна реєстрація потужності не закінчена протягом строку, територіальний орган надає заявнику письмове обґрунтування продовження строку проведення реєстрації, який не може бути продовжений більше ніж на 15 робочих днів. Не допускається продовження строку реєстрації за наявності підстав для відмови у реєстрації потужності

повідомлення про відмову у державній реєстрації  потужності із зазначенням чітких підстав такої відмови надсилається заявнику не пізніше 15 робочих днів після отримання територіальним органом заяви про державну реєстрацію потужності

                                                                                        ↓

оператор ринку має право на повторне звернення  у разі усунення причин, що стали підставою для відмови у державній реєстрації потужності

 

Внесення Змін до реєстру затверджених експортних потужностей

 

не пізніше 10 робочих днів з дати настання змін оператор ринку зобов’язаний повідомити територіальний орган (повідомлення про зміни повинно бути підписаним оператором ринку або уповноваженою ним особою)

територіальний органу подає інформацію про зміни у оператора ринку до Компетентного органу не пізніше ніж 2 робочих днів з дати надходження відповідного повідомлення оператора ринку (дати реєстрації цієї інформації)

компетентний орган вносить відповідні зміни до відомостей Реєстру протягом 5 робочих днів з дати надходження відповідного повідомлення оператора ринку (не пізніше ніж 3 робочих днів з дати надходження відповідного повідомлення оператора ринку (дати реєстрації цієї інформації) через територіальний орган обласного значення

територіальний органу подає інформацію про припинення використання потужності оператором ринку (із зазначенням дати запису) у випадках, зазначених в пункті 5.2 Порядку до Компетентного органу не пізніше ніж 2 робочих днів з дати надходження відповідного повідомлення оператора ринку (дати реєстрації цієї інформації)

компетентний орган вносить запис про припинення використання потужності вноситься до Реєстру не пізніше 5 робочих днів з дати отримання повідомлення(не пізніше ніж 3 робочих днів з дати надходження відповідного повідомлення оператора ринку (дати реєстрації цієї інформації) через територіальний орган обласного значення

 

Затвердження експортних потужностей здійснюється відповідно до наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016 р. № 38 «Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей» (реєстрація у Мін'юсту від 12 березня 2016 року, № 381/28511).

 

ПОРЯДОК

затвердження експортних потужностей, внесення  та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей

 

надання заявником запиту про затвердження експортної потужності територіальному органу відповідно до п. 2.1. Порядку. (Запит про затвердження експортної потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи)

територіальний орган повідомляє заявника про дату початку інспектування експортної потужності протягом 20 календарних днів після отримання запиту

інспектування експортної потужності територіальним органом (під час інспектування територіальний орган перевіряє відповідність експортної потужності вимогам країни призначення) з урахуванням п. 3.4 Порядку

                                        ↓                                                                                     ↓

територіальний орган (район) надсилає інформацію провідповідність потужності як експортної вимогам країни призначення до територіального органу (область) не пізніше  3 робочих днів з дати закінчення інспектування

рішення про відмову оформляється наказом територіального органу компетентного органу не пізніше 15 робочих днів з дати початку інспектування та надсилається оператору впродовж 5 робочих днів з дати його прийняття (наказу), крім випадків, коли таке рішення приймається компетентним органом країни призначення

територіальний орган (область) надсилає інформацію провідповідність потужності як експортної вимогам країни призначення до компетентного органу не пізніше  2 робочих днів з дати закінчення інспектування

компетентний орган не пізніше 30 робочих днів з дати початку інспектування потужності зобов’язаний видати наказ про затвердження даної потужності

                                        ↓

Інформація про затвердження експортної потужності, а також про її реєстраційний номер розміщується на офіційному веб-сайті компетентного органу протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення відповідно до п. 3.8 (2.1), 4.2 Порядку.

                                        ↓

Ведення Реєстру компетентним органом відповідно до розділу ІV Порядку

 

 

Зміни до Реєстру затверджених експортних потужностей

 

Оператор ринку зобов'язаний повідомити територіальний орган про зміни в інформації про оператора ринку, що зазначена в абзаці другому пункту 4.3 розділу IV цього Порядку, не пізніше 10 робочих днів з дати таких змін.

територіальний орган (район) надсилає таку інформацію до територіального органу (область) не пізніше 3 робочих днів з дати отримання такої інформації. територіальний орган (область) надсилає таку інформацію до компетентного органу не пізніше  2 робочих днів з отримання такої інформації. компетентний орган протягом 5 робочих днів вносяться відповідні зміни до Реєстру

 

наказ про виключення експортної потужності з Реєстру видається компетентним органом не пізніше 5 робочих днів з дати настання однієї з обставин, визначених пунктом 5.7  V розділу

копія наказу надається оператору не пізніше 3 робочих днів з дати його прийняття компетентним органом

 

накази Мінагрополітики від 10 лютого 2016 р. № 38 "Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей", зареєстрований в Мін'юсті 12 березня 2016 року за № 381/28511 та № 39 "Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам", зареєстрований в Мін'юсті 12 березня 2016 року за № 382/28512 розміщено на сайтах Держпродспоживслужби, Мінагрополітики, Верховної Ради України та інших веб-ресурсах.

 

Реєстр експортерів

Реєстр затверджених експортних потужностей (наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 38, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 12.03.2016 № 381/28511)

 

Реєстр затверджених експортних потужностей (об'єктів) неїстівних продуктів тваринного походження (наказ Держкомветмедицини від 22.11.2010 № 517, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 17.12.2010 №1291/18586)

2016.04.27 11:38