• In English
 • Для авторів

  ЖУРНАЛ “ЄДИНЕ ЗДОРОВЯ”

  заснований у 2022 р.

  Державним науково-дослідним інститутом
  з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

  та

  Громадською організацією “Інститут Єдиного Здоров’я”

  Керівництво для авторів

  У журналі «Єдине здоров’я» публікуються результати фундаментальних досліджень та досліджень з елементами новизни з питань гуманної та ветеринарної медицини, прикладної біології, біотехнології, біоінженерії та біобезпеки. Друкуються оригінальні статті, огляди літератури, які раніше не видавалися. Рукописи надсилаються на конфіденційне рецензування провідним спеціалістам відповідної галузі. За умови позитивної рецензії з рукописом обов’язково знайомиться науковий редактор – конфіденційно. Статті надсилаються та публікуються українською або англійською мовами;  резюме – англійською та українською мовами. В електронній версії журналу https://vet.gov.ua/vydannya/zhurnal-yedyne-zdorovya/ розміщується повний текст статей англійською мовою.  Кожна стаття супроводжується DOI, що сприяє коректному розповсюдженню матеріалу в мережі Інтернет.

   

  Електронною поштою prezyd.o.h.institute@gmail.com з темою листа «для Журналу «Єдине Здоровя» надаються:

  • лист − направлення від організації (pdf);
  • договір про передачу авторських прав (pdf), оформлений і підписаний окремо кожним із співавторів, наприклад, 4 автори – 4 договори (посилання на зразок договору);
  • звертаємо Вашу увагу на те, що договір про передачу авторських прав набуває чинності після прийняття статті до публікації. У разі відхилення Вашої статті редколегією журналу договір автоматично втрачає силу. Підписання договору автором (авторами) означає, що він (вони) ознайомлені та згодні з умовами договору;
  • рукопис doc, docx (pdf не приймається), прохання називати файл прізвищем першого автора статті англійською мовою, наприклад Gerilovych.doc; ілюстрації; таблиці.

   

  Рукопис статті повинен містити:

  • індекс УДК;
  • назву статті українською та англійською мовами;
  • прізвища та ініціали усіх авторів двома мовами;
  • назву і поштову адресу(и) з індексами установ(ви), де працює(ють) автор(и), двома мовами;
  • електронну пошту всіх авторів, позначити автора (зірочкою) для листування.

   

  Структуровані резюме англійською та українською мовами повинні мати ідентичний зміст (кожне не менше 1800 знаків з пробілами).

   

  Структура резюме: 

  Мета.

  Методи.

  Результати.

  Висновки.

  Ключові слова.

   

  В резюме неможна копіювати речення з розділів статті. Їх треба перефразувати. Резюме – це основні положення Вашої наукової роботи. Це Ваша реклама, її прочитають тисячі науковців в різних наукометричних базах даних– тому вона повинна бути зрозумілою, вичерпною і повною мірою розкривати зміст статті.

   

  Вступ. Аналіз сучасного стану наукової проблеми, яку Ви досліджуєте. До кожного факту, будь ласка, кілька джерел світової літератури. В останньому абзаці вступу крім «мети» (тільки не давайте повтор заголовка рукопису), сформулюйте бачення кінцевого результату Вашого дослідження і чи всі гіпотези підтвердилися.

   

  Матеріали та методи. Три основних критерії: повторність, методи лабораторного аналізу, методи статистичної обробки (не використовуйте критерій Ст’юдента та НІР). Зміст цього розділу повинен дати можливість повністю повторити Ваші дослідження. Використані методи мають бути адекватними до поставлених завдань та мети досліджень.

  Для багатьох експериментальних робіт цей розділ може займати велику частину тексту рукопису. Якщо Ви працюєте з біологічними об’єктами – локальний етичний комітет (біоетична комісія) повинен схвалити програму Ваших досліджень. Про це обов’язково слід написати в розділі Матеріали та методи Вашого рукопису.

   

  Результати. У розділі наводиться повний опис основних результатів власних досліджень.

   

  Обговорення. Порівняння ваших здобутків з основними дописувачами по цій темі. Тут не можна давати «нові» дані, які раніше не вказувалися в результатах досліджень.

  Ці два розділи обов’язково повинні бути подані окремо!

   

  Висновки. Чи всі гіпотези даної роботи підтвердилися в світі нового, здобутого в цій роботі; перспективи подальших досліджень. Тільки не перефразовуйте матеріали, що містить розділ Обговорення.

   

  Дотримання етичних стандартів. Обов’язковий розділ для статей, розміщується перед списком посилань.

  • вкажіть всі джерела фінансування роботи кожного учасника і всього колективу авторів;
  • вкажіть інформацію про конфлікти інтересів;
  • вкажіть інформацію про дотримання стандартів роботи з тваринами;
  • вкажіть інформацію про дослідження, де в якості об’єктів виступають люди.

  У пункті Підтримка при посиланнях на гранти необхідно вказувати фонд, назву гранту та/або номер.

  Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Посилання на таблиці в тексті відповідають порядковим номерам. Примітки до таблиць розміщують безпосередньо під ними. Усі скорочення повинні бути розшифрованими.

  Ілюстрації у кольоровому і чорно-білому варіантах в одному зі стандартних форматів − .xls; .cdr; .tif; .jpg повинні бути чіткими, «живими», мати порядкові номери з прив’язкою у тексті, підписи – лаконічними та зрозумілими.

  Особливу увагу просимо звернути на список цитованої літератури. Всі джерела повинні бути присутніми в інтернеті. DOI (при наявності) – обов’язковий елемент списку використаних джерел.

  З 2001 року журнал формує списки цитованих джерел за форматом :

  https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/Key_Style_Points_BasicRef.pdf

   

  This style is based on Harvard style and recommendations of the Council of Biology Editors (CBE), Springer

  Нижче подаємо зразок: за алфавітом

   

  Adams, D. B. (2018) ‘Evolutionary biology and the risk of scrapie disease in sheep’, Open veterinary journal, 8(3), pp. 282–294. doi:10.4314/ovj.v8i3.7.

  Cassmann, E. D. and Greenlee, J. J. (2020) ‘Pathogenesis, detection, and control of scrapie in sheep’, American journal of veterinary research, 81(7), pp. 600–614. doi:10.2460/ajvr.81.7.600.

  Curcio, L., Sebastiani, C., Di Lorenzo, P., Lasagna, E. and Biagetti, M. (2016) ‘Review: A review on classical and atypical scrapie in caprine: Prion protein gene polymorphisms and their role in the disease’, Animal, 10(10), pp. 1585–1593. doi:10.1017/S1751731116000653.

   

  У тексті за місцем згадування, без нумерації (прізвище, рік).

   

  Не дозволяється «власний» переклад; назви статей з періодичних видань повинні відповідати англомовним резюме, розміщених у виданнях із зазначенням мови первинної публікації в перекладному виданні. Назви видавництв подаються у транслітерації, якщо журнал не перекладається – його назва також транслітерується.

  Мінімум половина Вашої бібліографії повинна бути опублікована за останні 5 років, не більше 5 % бібліографії – Ваші публікації, максимум – кілька джерел «сірої літератури» (без індексів DOI). Неприпустимо посилатися на гіперпосилання, автореферати дисертацій, монографії, матеріали з’їздів і конференцій, службові матеріали (ДСТУ). Посилатися на інтернет-ресурси можна за наявності у джерела DOI. Бажано цитувати джерела, опубліковані після 2010 р. (якщо це не регламентується умовами представленої роботи).

  У крайньому випадку допускається лише одне самоцитування!

   

  Після отримання рецензії, у випадку необхідності переробки рукопису, автор обов’язково пише пояснювального листа до рецензента і в тексті рукопису позначає кольором виправлені місця.

  Статті, що публікуються в журналі, стають власністю журналу. Окремі екземпляри статей можуть бути відтворені в електронному або друкованому вигляді для використання в освітніх або навчальних цілях. Включення статей в інші публікації, електронні джерела або систематичне великомасштабне поширення може здійснюватися лише за попереднього електронного або письмового дозволу редакції журналу AGRISP

  Увага! Статті, оформлені не за правилами, повертаються авторам без реєстрації та розгляду.

  Положення про конфіденційність

  Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

   

   

   

   

  Call Now Button
  Будь в курсі подій