• In English
  • Мова (мови) освітнього процесу

    Мовою освітнього процесу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) є державна мова.

    1. Відповідно до умов реалізації освітньої програми, викладання однієї, кількох або всіх освітніх компонентів, виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів може здійснюватися англійською мовою або іншою офіційною мовою Європейського Союзу, за умови, що усі слухачі, які вивчають відповідні освітні компоненти програми, володіють цією мовою. Якщо є письмове звернення від одного чи більше слухачів, ДНДІЛДВСЕ забезпечує переклад державною мовою.
    2. Застосування мов в ДНДІЛДВСЕ визначається Законами України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text та «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 .
    Call Now Button