• In English
 • Правила прийому учасників підвищення кваліфікації фахівців апарату Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління, працівників лабораторної мережі та зацікавлених осіб

  1. Держпродспоживслужба організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців апарату Держпродспоживслужби та її територіальних органів, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління.

  2. Формується перелік напрямів (тем) для підвищення кваліфікації за спеціальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами, що, у тому числі, проводитиметься з використанням технологій дистанційного навчання; визначаються загальні і спеціальні потреби Держпродспоживслужби та її територіальних органів у підвищенні кваліфікації їх посадових осіб (у тому числі за дистанційною та змішаною формами навчання); забезпечується включення до проєкту Плану підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Держпродспоживслужби та її територіальних органів на відповідний рік (далі – План) заходів підготовки.

  3. При визначенні потреб у навчанні за програмами підвищення кваліфікації враховується відповідність тематики програми функціональним обов’язкам учасника професійного навчання.

  4. Розробляється графік (далі – Графік), яким, у тому числі, передбачено формування груп учасників професійного навчання для проходження підготовки з використанням технологій дистанційного навчання, який затверджується наказом одночасно з Планом.

  5. Здійснюється контроль щодо ознайомлення учасників навчання з наказом про їх зарахування до складу груп для проходження підготовки з використанням технологій дистанційного навчання (за дистанційною формою); направляють посадових осіб у відрядження (за очною та змішаною формами) відповідно до Графіка.

  6. Навчання за дистанційною та очно-дистанційною (змішаною) формами проводиться відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів, алгоритму організації навчання в системі професійного навчання посадових осіб Держпродспоживслужби та її територіальних органів.
   План професійного навчання:
   https://dpss.gov.ua/storage/app/sites/12/uploaded-files/plan-grafik-2024-1.pdf

  7. Безперервний професійний розвиток фахівців Держпродспоживслужби здійснюється шляхом здобуття неформальної освіти під час проходження:
   1) інституційної (очна, дистанційна, змішана), відповідно до затверджени планів та програм;
   2) електронні навчальні курси, зокрема використовуючи дистанційні навчальні модулі, он-лайн семінари, тренінги, підвищення кваліфікації за спеціальними короткостроковими програми;
   3) практичні заняття на виробничих об’єктах;
   4) навчальні візити та стажування (включаючи стажування за кордоном);
   5) симуляційні вправи;
   6)
   участь у конференціях, практикумах, майстер-класах тощо.

   Безперервний професійний розвиток в рамках неформальної освіти може передбачати особисту участь фахівця Держпродспоживслужби, в освітній події у місці її проведення, дистанційне навчання з використанням електронних технологій в режимі реального часу або з доступом до навчальних матеріалів у час, зручний для фахівця Держпродспоживслужби, а також поєднання особистої та дистанційної участі. Фахівці Держпродспоживслужби можуть самостійно обирати форми, види, напрямки та суб’єктів надання освітніх послуг з інформальної освіти.

  8. В Держпродспоживслужбі діє система, що діє на підставі Положення про інформаційно-комунікаційну систему з проведення дистанційного навчального процесу, його управлінням та комплексної оцінки отриманих знань користувачами (МОСО). Власником системи на правах користування, у тому числі її програмного забезпечення, є держава в особі Держпродспоживслужби.

  Call Now Button