• In English
 • Діяльність

  Випробувальний центр ДНДІЛДВСЕ складається із Випробувального центру харчових продуктів і кормів (далі – ВЦ ХП ДНДІЛДВСЕ) та Центру з діагностики заразних хвороб тварин (далі – ЦД ДНДІЛДВСЕ), який існує на базі Референц-центру з діагностики хвороб тварин.

  Діяльність випробувального центру ДНДІЛДВСЕ здійснюється відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, замовників, регуляторних органів та організацій що надають визнання.

  ВЦ ДНДІЛДВСЕ є акредитованим на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017 провайдером ППК «ВЕТ-ТЕСТ», організовує та проводить раунди для випробувальних лабораторій з метою забезпечення ними контролю достовірності їх результатів випробувань та перевірки на професійність.

  Основні завдання:

  • Здійснення діагностики та/або ідентифікації хвороб тварин, проведення лабораторних досліджень (випробувань) показників безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інші дослідження (випробування).
  • Проведення арбітражних досліджень у разі виникнення спорів щодо висновків лабораторної діагностики та проведення лабораторних випробувань, крім випадків, коли основне дослідження проводилось у ВЦ ДНДІЛДВСЕ. Результати арбітражних досліджень є остаточними.
  • Здійснення апробації засобів вимірювальної техніки та випробувального і допоміжного лабораторного обладнання, діагностикумів, тест-систем, інших біопрепаратів тощо для здійснення діагностики та/або ідентифікації хвороб тварин; лабораторних досліджень (випробувань) показників безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень (випробувань) та надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх впровадження в роботу та придбання.
  • Надання пропозицій щодо складання науково обґрунтованого плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження та інших планів лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного лабораторного контролю з урахуванням кількості операторів ринку та підконтрольних Держпродспоживслужбі об’єктів, факторів середовища життєдіяльності, епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану тваринництва, національних вимог та міжнародних стандартів, інструкцій та рекомендацій та подання їх до Держпродспоживслужби для затвердження.
  • Здійснення методичного забезпечення державних лабораторій, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби.
  Call Now Button