• In English
 • Вчена Рада

  До компетенції Вченої ради Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи належать наступні питання:

  • визначення стратегії розвитку ДНДІЛДВСЕ та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;
  • проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
  • затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
  • удосконалення та розвитку структури ДНДІЛДВСЕ;
  • затвердження тем дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти або наукового ступеня доктора наук і призначення наукових керівників чи консультантів;
  • затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;
  • висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
  • присвоєння працівникам наукової установи вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
  • затвердження річних звітів про діяльність наукової установи та фінансових планів наукової установи.

   

  Call Now Button