• In English
 • Журнал One Health Journal

  Журнал One Health Journal ( https://onehealthjournal.org.ua ) заснований 25 жовтня 2022 р. Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Громадською організацією “Інститут Єдиного Здоров’я”

  • Друк. ISSN: 2786-7420
  • Онлайн ISSN: 2786-7439
  • DOI журналу: 10.15407/onehealthjournal
  • УДК 636.09:614:606

  Видання зареєстроване Міністерством юстиції України, Свідоцтво КВ № 25382-15322Р від 10.01.2023

  Цілі та сфера видання

  Журнал One Health Journal — це міжнародний рецензований науковий журнал із відкритим доступом, який публікує статті з усіх галузей, пов’язаних із гуманною та ветеринарною медициною, біотехнологією, прикладною біологією, харчовою безпекою, біобезпекою та біозахистом.

  Метою One Health Journal є надання інформаційної підтримки медичній, ветеринарній та біологічній спільноті у сфері охорони здоров’я, ветеринарії, карантину рослин та охорони навколишнього середовища, а також сприяння впровадженню та розвитку сучасних методів моніторингу, діагностики та профілактики зоонозних та інфекційних хвороб людини, тварин і рослин, рекомбінантних та нанобіотехнологій.

  Журнал виходить 1 раз на 3 місяці (4 рази на рік), у електронному та друкованому варіантах українською та англійською мовами.

  Шановні колеги!

  Сучасна глобалізація світу ставить суспільство в умови зростаючих ризиків, пов’язаних із біологічними агентами. Численні біологічні фактори ризику створюють загрози для здоров’я людей, тварин і благополуччя навколишнього середовища. Їх список включає патогени, що поширюються з водою, повітрям, продуктами харчування та кормами, трансмісивними векторами, розповсюдження різнорезистентних штамів, появу та повторну появу збудників інфекцій, у тому числі зоонозних патогенів, технології та проблеми подвійного використання, незаконну біотерористичну діяльність, гібридні загрози з терористичних країн, що спрямовані на сучасний цивілізований світ.

  «Єдине здоров’я» — це спільний, багатогалузевий і міждисциплінарний підхід, який реалізується на місцевому, національному та глобальному рівнях і спрямований на досягнення оптимальних результатів у сфері здоров’я та благополуччя, за рахунок міжвідомчої взаємодії між секторами охорони здоров’я людей, тварин, рослин та екологічної безпеки.

  У всьому світі майже 75 % усіх інфекційних захворювань людини, що виникають за останні три десятиліття, походять від тварин. Безпека навколишнього середовища може вплинути на здоров’я людей і тварин через зараження інфекційними та паразитарними хворобами, контамінацію харчових продуктів і кормів біологічними агентами та токсинами, що може призвести до появи та поширення нових інфекційних агентів. Прогнозується, що населення Світу зросте з 7 мільярдів у 2011 році до 9 мільярдів до 2050 року. Забезпечення адекватного медичного обслуговування, доступу до продуктів харчування та води для зростаючого населення Світу вимагає багатогалузевого підходу, включаючи залучення установ медичного, ветеринарного та екологічного профілів.

  Наша багатогалузева команда на чолі з Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДННДІЛВСЕ) – провідною науковою ветеринарною установою та референс-центром Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та ГО «Інститут Єдиного Здоров’я» (ГО ІЄЗ), створила One Health Journal у 2022 році.

  Представляємо One Health Journal, метою якого є надання інформаційної підтримки медичній, ветеринарній та біологічній спільноті у сфері охорони здоров’я, ветеринарії, карантину рослин та охорони навколишнього середовища, а також сприяння впровадженню та розвитку сучасних методів моніторингу, діагностики та профілактики зоонозних та інфекційних хвороб людини, тварин і рослин, рекомбінантних та нанобіотехнологій. Редакційна колегія сподівається, що наш мультидисциплінарний профіль буде цікавим для широкого кола вчених і практичних спеціалістів у галузі медицини, ветеринарної медицини, біології, біотехнології та біобезпеки. Запрошуємо нових авторів до плідної співпраці та спільного розвитку.

  Call Now Button