• In English
 • Метрологічні послуги

  Послуги, що надаються відділом метрологічного забезпечення та калібрування

   

  Вимірювання показників факторів виробничого середовища   (атестат про акредитацію № 20489)

  • температура та відносна вологість повітря;
  • швидкість руху повітря;
  • тиск повітря;
  • шум;
  • освітленість, яскравість, коефіцієнт пульсації освітленості;
  • токсичні речовини у повітрі;
  • шкідливі речовини у повітрі;
  • пил;
  • оксид вуглецю, диоксид азоту, диоксид сірки у повітрі;
  • вібрація;
  • ультрафіолетове випромінювання;
  • інфразвук;
  • ультразвук;
  • теплове випромінювання;
  • індекс теплового навантаження середовища (ТНС-індекс);
  • електромагнітні поля промислової частоти (50 Гц), електромагнітні поля радіочастотного діапазону від 1 кГц до 300 МГц: напруженість електричного поля, напруженість магнітного поля;
  • електромагнітні поля радіочастотного діапазону від 0,3 до 300 ГГц: щільність потоку енергії;
  • напруженість електростатичного поля;

  Інформацію щодо оформлення заявки можна отримати натиснувши на посилання: DOCX 📥 або PDF.

   

  Оцінювання (аудит) технічної компетентності суб’єктів господарювання та їх окремих підрозділів

  (СОУ 75.00-00699690-001:2016 «Проведення оцінювання (аудиту) технічної компетентності суб’єктів господарювання та їх окремих підрозділів (лабораторій). Загальні вимоги та порядок проведення»).

  Інформацію щодо оформлення документів можна отримати натиснувши на посилання: DOCX 📥 або PDF.

  Оцінювання точнісних характеристик (калібрування) устаткування 

  СОУ 75.00-00699690-002:2017 «Оцінювання точнісних характеристик (калібрування) устаткування (обладнання)»

  • печі муфельні
  • термостати (сухоповітряні, рідинні)
  • шафи сушильні
  • центрифуги
  • бані водяні

  Інформацію щодо оформлення заявки можна отримати натиснувши на посилання: DOCX 📥 або PDF.

   

  Організація та проведення стажувань з питань вимірювання показників факторів виробничого середовища

  Організація та проведення стажувань з розрахунку міжкалібрувальних інтервалів

  Організація та проведення міжлабораторних порівняльних вимірювань показників факторів виробничого середовища

  Проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (атестація робочих місць за умовами праці)

  Call Now Button