• In English
 • Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

  Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Положення про ДНДІЛДВСЕ здійснюється заміщення вакантних посад (при їх наявності).

  На даний час вакантних посад немає.

  У разі проведення конкурсу:

  Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

  • Заява на ім’я Голови конкурсної комісії про участь у конкурсі;
  • згода на обробку персональних даних;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчене звання;
  • список наукових праць;
  • відомості про наукові види/результати професійної діяльності (додаткові відомості).

  Вимоги до претендентів на посади наукових працівників:

  1) вища освіта не нижче другого (магістерського) рівня;

  2) проходження попередньої атестації не рідше ніж один раз на п’ять років і не частіше ніж один раз на три роки, та в яких за результатами атестації закінчився строк атестації;

  3) перебування та/або переведення на займану посаду не менше ніж одного року.

  Під час проведення конкурсу (або атестації за аналогією) враховуються критерії відповідності працівників наступним кваліфікаційним вимогам до окремих наукових посад:

  1) завідувач науково-дослідного відділу:

  доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання;

  має не менше 5 років досвіду роботи;

  має за останні п’ять років не менше 10 публікацій у виданнях, у тому числі не менше 3 у періодичних фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних; наукову монографію; матеріали тез конференцій; методичні рекомендації та/або патенти;

  2) головний науковий співробітник:

  доктор наук, який має вчене звання;

  має не менше 5 років досвіду роботи;

  має за останні п’ять років не менше 8 публікацій у виданнях, у тому числі не менше 3 у періодичних фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних; наукову монографію; матеріали тез конференцій; методичні рекомендації та/або патенти;

  3) начальник лабораторії науково-дослідного відділу:

  доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання;

  має не менше 3 років досвіду роботи;

  має за останні п’ять років не менше 5 публікацій у виданнях, у тому числі не менше 3 у періодичних фахових виданнях, включених до 2 міжнародних наукометричних баз даних; матеріали тез конференцій; методичні рекомендації та/або патенти;

  4) старший науковий співробітник:

  доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання;

  має не менше 3 років досвіду роботи;

  має за останні п’ять років не менше 5 публікацій у виданнях, у тому числі не менше 3 у періодичних фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних; матеріали тез конференцій; методичні рекомендації та/або патенти;

  5) науковий співробітник:

  магістр, або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання;

  має не менше 3 років досвіду роботи;

  має за останні чотири роки не менше 3 публікацій у виданнях, у тому числі не менше 2 у періодичних фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних; матеріали тез конференцій; методичні рекомендації та/або патенти;

  6) молодший науковий співробітник:

  магістр, або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання;

  має не менше одного року досвіду роботи;

  має за останні три роки не менше 3 публікацій у виданнях, у тому числі не менше однієї у періодичному фаховому виданні, включеному до міжнародних наукометричних баз даних; та матеріали тез конференцій, включаючи інші професійні здобутки (залежно від наукової посади):

  науковий ступінь та/або вчене звання з відповідного наукового напряму;

  досвід наукової, науково-технічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді, без урахування навчання в аспірантурі (далі – досвід);

  наявність навчально-методичних та/або наукових праць, які опубліковані протягом встановленого періоду у фахових вітчизняних та/або іноземних рецензованих виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних, матеріалів тез конференцій, діючі патенти на винахід та/або корисну модель (далі – публікації);

  участь та здійснення керівництва науковими (науково-технічними) проєктами (розробками);

  додаткове здійснення викладацької діяльності;

  керівництво підготовкою та/або підготовку наукових кадрів;

  здійснення національної та міжнародної співпраці (участь у національних та міжнародних наукових проєктах, господарських договорах тощо);

  виконання адміністративних обов’язків;

  підвищення кваліфікації та/або участь у програмах академічної мобільності наукових стажувань;

  додаткова участь у популяризації науки (лекції, інтерв’ю, науково-популярні передачі).

  Call Now Button