• In English
 • Кадровий склад Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи згідно з ліцензійними умовами

      Кадрова політика Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) спрямована на забезпечення подальшого залучення до роботи в ДНДІЛДВСЕ висококваліфікованих фахівців і створення найкращих умов для виконання лабораторної діагностики хвороб тварин, здійснення лабораторних досліджень (випробувань) показників безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, інших досліджень відповідно до галузі акредитації, а також проведення їх оцінки; науково-дослідних планових (ініціативно-пошукових) робіт; сприяння підвищенню кваліфікації, стажуванню фахівців; сприяння своєчасному отриманню фахівцями актуальних знань. Здійснюється робота щодо вдосконалення штатної структури для забезпечення оперативного реагування при необхідності нових розробок як за державним замовленням, так і при виникненні гострих соціальних, економічних чи гуманітарних проблем у суспільстві.

      Станом на 01.05.2024 р. загальна кількість штатних працівників Інституту складає 274,5 осіб, з яких 75 наукових працівників.

    Проведення науково-технічних робіт і комплексних діагностик, досліджень за перспективними науковими напрямами здійснюють 11 науково-дослідних підрозділів ДНДІЛДВСЕ, в яких працюють 34 особи з науковим ступенем:

  • 7 докторів наук (у тому числі на умовах зовнішнього сумісництва 2 особи);

  • 27 кандидатів наук, докторів філософії (у тому числі на умовах зовнішнього сумісництва 1 особа).

  Call Now Button