• In English
 • Науково-дослідний хіміко-токсикологічний відділ

  Науково-дослідний хіміко-токсикологічний відділ 

  Завідувач відділу:

  Тел.:

  E-mail:

  Структура відділу:

  • Лабораторія ELISA-test та визначення мікотоксинів
  • Лабораторія газової хроматографії
  • Лабораторія фізико-хімічних досліджень
  • Лабораторія рідинної хроматографії
  • Лабораторія атомно-абсорбційної спектрометрії

  Напрямки роботи відділу:

  1. Визначення 761 показників якості та безпечності продукції рослинного та тваринного походження, кормів, комбікормів, преміксів, вітамінних препаратів, води, напоїв (в тому числі алкогольних) косметичних засобів, ґрунтів, які акредитовані відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019;
  2. Діагностика та профілактика захворювань незаразної етіології, гіповітамінозів, отруєнь, мікотоксикозів, дерматомікозів;
  3. Розробка та виконання «Плану Державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів в живих тваринах, необроблених харчових продуктах та кормах»;
  4. Організація міжлабораторних порівняльних випробувань з ППК «ВЕТ-ТЕСТ» за хіміко-токсикологічними показниками, як акредитований провайдер перевірки кваліфікації згідно із ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017;
  5. Організація та проведення тренінгів, науково-практичних семінарів, підвищення кваліфікації, навчання, стажування для фахівців державних та інших випробувальних лабораторій.

  Лабораторія Elisa-test та визначення мікотоксинів

  Начальник лабораторії:

  Тел.: +38(044)243-37-55

  E-mail:

  Діяльність лабораторії:

  Визначення у харчових продуктах рослинного і тваринного походження, сировині, кормах,  кормових добавках, напоях, воді наступних  показників:

  • Мікотоксини: охратоксин А (ТШХ, ВЕРХ), афлатоксини В1, В2, G1, G2 (ТШХ, ВЕРХ), афлатоксин М1 (ВЕРХ), Т-2 токсин (ТШХ, ІФА), зеараленон (ТШХ, ІФА, ВЕРХ), дезоксиніваленол (ТШХ, ІФА, ВЕРХ), фумонізин (ТШХ, ІФА, ВЕРХ), патулін (ТШХ, ВЕРХ);
  • Алергени: гліадін, гістамін (ВЕРХ);
  • Стильбени: диетилстильбестрол (ІФА);
  • Нітрозаміни – метод ТШХ;
  • Токсичність – біологічний метод на Тетрахімені періформіс, на кролях, на білих мишах;
  • Дерматомікози – мікробіологічний метод;
  • Токсичні, плісняві гриби – мікроскопічний, біологічний метод.

  Обладнання, що використовується: рідинні хроматографи з подвійним мас-спектрометром LC/MS/MS Waters TQD, WatersXevo, рідинні хроматографи з флюоресцентним детектором Thermo.

  Slide 1
  Slide 2
  previous arrow
  next arrow

  Лабораторія рідинної хроматографії

  Начальник лабораторії:

  E-mail:

  Діяльність лабораторії:

  Визначення залишкових кількостей ветеринарних препаратів в продукції тваринного походження:

  • Стільбени (диетилстільбестрол, дієнестрол, гексестрол);
  • Синтетичні стероїди (17-β-естрадіол, 19-нор-тестостерон, болденон;
  • Нітрофурани (AOZ, AMOZ, SEM, AHD);
  • Нітроімідазоли (метронідазол, ронідазол, диметрідазол, гідроксидиметридазол, іпронідазол, гідроксиіпронідазол, гідроксиметронідазол, тернідазол);
  • β-лактамні антибіотики (пеніцилін, оксацилін, нафцилін, диклоксацилін, клоксацилін, амоксицилін, ампіцилін);
  • Цефалоспорини (цефтіофур, цефквіном, цефопірин, цефопіразон, цефазолін, цефалоніум, цефалексин);
  • Хінолони;
  • Тетрацикліни;
  • Аміноглікозиди (дигідрострептоміцин, гентаміцин, канаміцин, паромоміцин, спектиноміцин, стрептоміцин, апраміцин, лінкоміцин, неоміцин);
  • Сульфаніламідні препарати;
  • Тилозин, еритроміцин, дапсон, флорфенікол, колістин, тіамулін, ністатин, антигельмінтики (альбендазол, фенбендазол, левамізол,мебендазол,трикламбендазол, оксиклозанід, клозантел, івермектин, авермектин);
  • Кокцидіостатики (диклазурил, саліноміцин, монензін, наразін, динітрокарбанілід, мадураміцин, декоквінат, робенідин, толтразурил);
  • Седативні засоби (хлорпромазин, ацепромазин, ксилазин);
  • Колхіцин;
  • Нестероїдні протизапальні ветеринарні препарати (фенілбутазон, флюніксин, напроксен, 5-гідрофлюнексин, мелоксикам, диклофенак, ібупрофен, ніфлумова кислота, карпрофен, мефенамінова кислота, толфенамінова кислота, кетопрофен, оксифенілбутазон, флуфенамінова кислота);
  • Ізоніазид.

  Обладнання, що викоритсовується: Рідинні хроматографи з подвійним мас-спектрометром LC/MS/MS Waters TQD, Watеrs Premier, WatersXevo

  Slide 1
  Slide 2
  previous arrow
  next arrow

  Лабораторія фізико-хімічних досліджень

  Начальник лабораторії:

  Тел.: +38(044)243-37-55

  E-mail:

  Діяльність лабораторії:

  Визначення у харчових продуктах рослинного і тваринного походження, сировині, кормах, зерні, меді, кормових добавках наступних акредитованих показників:

  • pH, кислотність, активний хлор, активність уреази, пошкоджені та пророслі зерна, аміак, сірководень, вітаміни А, Е, В1, В2, В5, В6, мінеральна та стороння домішка, вода технологічна, етанол, завислі речовини, загальна жорсткість, загальна кислотність, масова частка білкових речовин, масова частка білку, масова частка вологи, масова частка глазурі, масова частка жиру, масова частка золи, масова частка кальцію, масова частка крохмалю, масова частка м’яса з жиром, масова частка нітриту натрію, масова частка сирого протеїну, масова частка сирої клітковини, масова частка сорбінової кислоти та її солей, масова частка сухих речовин, масова частка сухого знежиреного залишку, масова частка титрованих кислот, масова частка фосфору, масова частка хлоридів, масова частка хлористого натрію, нітрати, нітрити, перекисне число, пероксидаза, активність лужної фосфатази, пероксидне число та інші.
  • Дослідження води: фториди, нітрати, нітрити, амоній, хлориди, сульфати, колір, провідність, концентрація іонів водню, запах, окислюваність, мутність;
  • Алкогольні вироби: міцність, масова концентрація загального екстракту, масова концентрація кислот, лужність, масова концентрація альдегідів, масова концентрація сивушного масла в перерахунку на суміш ізоамілового і ізобутилового спиртів в співвідношення 1:1 з саліциловим альдегідом, масова концентрація сивушного масла в перерахунку на суміш пропілового, ізоамілового і ізобутилового спиртів в співвідношення 3:1:1 з П-ДМАБА, масова концентрація естерів, об’ємна частка метилового спирту, масова концентрація інвертного цукру, вміст спирту, відновлювальні сахари, загальна кислотність, леткі кислоти, діоксид сірки (вільний, загальний), метиловий спирт за допомогою вагового, титрометричного, фотоколориметричного, спектрофотометричного, фонометричного, флюорометричного, аерометричного, пікнометричного та ацидиметричного методів.

   Лабораторія атомно-абсорбційної спектрометрії

  Начальник лабораторії:

  E-mail:

  Діяльність лабораторії:

  Визначення у харчових продуктах рослинного і тваринного походження, сировині, кормах, комбікормах і комбікормовій сировині,преміксах та вітаміних добавках наступних акредитованих показників :

  • Свинець, кадмій, арсен, ртуть, мідь, цинк, залізо, марганець, срібло, алюміній, натрій, хром, селен, кобальт, олово, натрій, нікель методом атомно-абсорбційної спектрометрії з атомізацією в полум’ї та методом атомно-абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією.

  Визначення у воді, напоях та  алкогольних виробах токсичних елементів та мікро- макроелементів:

  • алюмінію, стибію, арсену, бору, кадмію, хрому, кобальту, купруму, феруму, плюмбуму, мангану, молібдену, селену, аргентуму, натрію, цинку, калію, кальцію, фосфору методом оптико-еміцсійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою.

  Обладнання, що використовується: оптико-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою Analytik Jena Plasma Q 9000, атомно-абсорбційні спектрофотометри Varian 240 Z Varian 55B Thermo Solar, ртутний аналізатор  Milestone DMA-80.

  Slide 1
  Slide 2
  Slide 3
  previous arrow
  next arrow

  Лабораторія газової хроматографії

  Начальник лабораторії:

  Тел.: +38(044)243-37-55

  E-mail:

  Діяльність лабораторії:

  Визначення у харчових продуктах рослинного і тваринного походження, сировині, кормах,  кормових добавках, воді:

  • Пестициди – методами ГХ/ДЕЗ, ГХ/МС, РХ/МС-МС, ІХ/МС/МС та ТШХ;
  • Недіоксиноподібні поліхлоровані біфеніли (ПХБ) – методами ГХ/ДЕЗ, ГХ/МС;
  • Леткі органічні сполуки (ЛОС) – методами ГХ/ДЕЗ, ГХ/ПІД;
  • Поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) – методом ГХ/МС; методом ГХ/ПІД;
  • Хлорати, перхлорати (ІХ/МС/МС);
  • Стерини – методом ГХ/ПІД
  • Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК) – методом ГХ/ПІД;
  • Тригліцериди – методом ГХ/ПІД;

  Обладнання, що використовується: газовий хроматограф Thermo «Focus GC» з мас-спектрометричним детектором «DSQ II»; газовий хроматограф Varian «450-GC» з детектором (ДЕЗ); газовий хроматограф Varian «CP-3800» з детекторами (ДЕЗ); газовий хроматограф Varian «CP-3800» з детектором (ПІД), рідинний хроматограф Varian «Pro Star» з детектором УФ, рідинний тандемний хромато-мас-спектрометр «Waters Xevo TQ-XS», газовий тандемний хромато-мас-спкктрометр Thermo TSQ 9000

  Slide 1
  Slide 2
  Slide 3
  previous arrow
  next arrow

  Науково-методична робота відділу:

  • Розробка ДСТУ, методичних рекомендацій, патентів, іншої НД;
  • Надання методичної допомоги хімікам-токсикологам державних лабораторій ДПСС шляхом проведення щорічних всеукраїнських семінарів, проведення тренінгів, стажувань на базі ДНДІЛДВСЕ, навчань хіміків-токсикологів в інституті післядипломної освіти;
  • Організація та проведення міжлабораторних порівняльних раундів з метою професійного тестування хіміків-токсикологів за програмою ВЕТ-ТЕСТ;
  • Фахівці відділу приймають участь у раундах професійного тестування як на міжнародному рівні – FAPAS, так і на національному рівні;
  • Проведення науково-дослідної роботи за відповідними напрямками, навчання в аспірантурі, виконання ініціативно-пошукової теми “Розробка і удосконалення методів визначення лікарських засобів та токсикантів при отруєнні тварин та бджіл”


  Call Now Button