• In English
 • Науково-дослідний паразитологічний відділ

  Завідувач відділу: 

  Тел.:

  Еmail


  Одним із завдань науково-дослідного паразитологічного відділу – проведення діагностичних досліджень на нематодозні, трематодозні, цестодозні, протозоозні та арахно-ентомозні захворювання тварин. У роботі використовуються патологоанатомічні, мікроскопічні, копрологічні, культуральні, біохімічні та хімічні методи дослідження.

  Основними напрямками віддлу є діагностика зоонозних захворювань паразитарної етіології (трихінельоз, ехінококоз, цистиреркоз, спарганоз, фасціольоз, саркоцистоз та інші). Фахівці відділу здійснюють виїзди в осередки спалахів трихінельозних вогнищ з метою проведення розслідування та розробки планів ліквідації і профілактики.

  Організовуть експедиції по збору і вивчення поширення кліщів у різних регіонах України.

  На базі віділу проводяться широкий спектр діагностичних дослідження тварин, проміжних господарів, біологічного матеріалу, крові, сечі, шкіри, пилу, грунту за наступними показниками, що внесені до сфери акредитації ДНДІЛДВСЕ:

  • Авітеліноз • Гетеракоз • Езофагостомоз • Мелофагоз • Саркоптоз
  • Амідостомоз • Гетерофіоз • Еймеріоз • Нотоедроз • Саркоцистоз
  • Акарапоз • Гематопіноз • Ехінококоз • Нотокотилідоз • Сетаріоз
  • Аляріоз • Гіменоліпідідоз • Ехінохазмоз • Ноземоз • Спарганоз
  • Ангіостронгільоз • Гіподермоз • Естроз • Нанофієтоз • Спіроцеркоз
  • Анкілостомоз • Гістрихоз • Еуритремоз • Нематодіроз • Сингамоз
  •Аноплоцефалідози • Гедзі • Елуростронгільоз • Неоаскароз • Стронгілятоз
  • Аскаридіоз • Гістомоноз • Капіляріоз • Оксіуроз • Тетрамероз
  • Аскароз • Гнатостомоз • Кнемідокоптоз • Опісторхоз • Токсокароз
  • Бабезіоз • Давенеоз • Коринозомоз • Отодектоз • Токсоплазмоз
  • Браульоз бджоли • Демодекоз • Креносомоз • Ослероз • Трихостронгілідоз
  • Буностомоз • Дерматобіоз • Криптоспоридіоз • Парагонімоз • Трихуроз
  • Безноїтіоз • Диктіокаульоз • Лістрофороз • Парамфістоматидоз • Трихомоноз
  • Бовікольоз • Дикроцеліоз •Макраканторинхоз • Параскароз • Трихінельоз
  • Бореліоз • Діпілідіоз • Малофагоз • Пасалуроз • Тропілелапсоз
  • Варооз • Діоктофімоз • Монієзіоз • Парафіляріоз • Унцинаріоз
  • Вольфартіоз • Дирофіляріоз • Метастронгільоз • Псороптоз • Цистицеркоз
  • Гангулетеракоз • Дифілоботріоз • Мезоцестоїдози • Псевдамфістомоз • Фасціольоз
  • Гастрофільоз • Дракункульоз • Метагонімоз • Простогонімоз • Філяріатози
  • Габронемоз • Дрепанідотеніоз • Меторхоз • Протостронгілідоз • і тд.

  Науково-дослідний паразитологічний відділ проводить моніторинг епізоотичної ситуації водойм, шляхом проведення досліджень біотопів, проміжних господарів — місць виплоду мошок, які викликають симуліотоксикоз, з метою прогнозування їх масового виходу. Проводить  моніторингові дослідження захворювань що регламентовані МЕБ. Здійснює виїзди в господарства для проведення розслідування  загибелі риби і проводить діагностичні дослідження.

  • Анізакідоз • Весняна віремія коропа • Дифілоботріоз • Лерніоз • Триходиніоз
  • Аеромоноз • Виразкова хвороба щук • Ергазельоз • Лігульоз • Хілоденіоз
  • Аргульоз • Гіродактильоз • Іхтіофтіріоз • Опісторхоз • Філометроїдоз
  • Апізомоз • Дактилогіроз • Кавіоз • Постдиплостомоз • тощо
  •Ботріоцефальоз • Диплостомоз • Костіоз • Сінергазельоз

  Slide 1
  Slide 2
  previous arrow
  next arrow

  Наукова-дослідна робота відділу:

  • Проведення стажування фахівців державних лабораторій Держпродспоживслужби. Надання методичної допомоги щодо діагностики паразитарних захворювань. Організація та проведення Всеукраїнських та регіональних семінарів. Розробка нормативно-правових документів (інструкцій, методичних вказівок, плакатів), публікація статтей у фахових виданнях, тематичних журналах та газетах.
  • Розробка плану ліквідації та моніторингових програм щодо попередження розповсюдження паразитарних захворювань.
  • Апробація нових методів діагностичних досліджень, обладнання та реактивів з метою впровадження їх в практичну лабораторну діяльність.
  • Науково-дослідний паразитологічний відділ акредитований як провайдер перевірки кваліфікації згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017. Займається організацією та проведенням міжлабораторних порівняльних випробувань з перевірки кваліфікації «ВЕТ-ТЕСТ» за вищезазначеними показниками.


  Call Now Button