• In English
 • Науково-дослідний патоморфологічний відділ

  Завідувач відділу

  Телефон:

  е-mail:


  В структуру відділу входить лабораторія діагностики пріонних інфекцій.

  Начальник лабораторії

  Основні напрямки роботи відділу: діагностична, організаційна та наукова робота.

  Відділ акредитований відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 за показниками діагностики захворювань інфекційної патології та незаразної етіології тварин, птиці та риби здійснюється загально прийнятими патоморфологічними методами (патологоанатомічні, гістологічні) та імуногістохімічним, аналітичним, та експрес-методами (імунохроматографічним, Western blot, ферментативної імуноадсорбції та імуноферментниим аналізом), визначення біомаркеру тетрацикліну в зубах диких м’ясоїдних (методом люмінісцентної мікроскопії) за зверненням громадян, в рамках державного моніторингу, за науковими тематиками.

  • Патологоанатомічні дослідження включають: патологоанатомічний розтин трупів тварин, огляд ізольованих органів.
  • Гістологічні дослідження проводяться з метою діагностики інфекційних захворювань (бактеріальних, вірусних, пріонних), мікозів, паразитарних захворювань, хвороб обміну речовин, верифікації пухлин.
  • Мікроструктурний аналіз складників дає змогу з’ясувати фактичний склад та встановити якість використаної сировини у напівфабрикатах та у готовій продукції з м’ясної сировини, виявити фальсифікацію харчових продуктів з м’ясної сировини, в тому числі і м’яса, передбачає виконання превентивних ветеринарних дій щодо запобігання цієї
  • Дослідження на пріонні інфекції здійснюється експрес-методами тест-формату Prionics®-Check Westrn та Prionics®-Check PrioSTRIP, IDEXX HerdChek BSE Antigen, EIA & HerdChek BSE-Scrapie Antigen, Roboscreen Beta Prion BSE EIA для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби та скрепі овець;
  • Дослідження кормів та комбікормів для тварин аналітичним методом, що дає можливість виявити наявність компонентів тваринного походження (пух, перо, кістки) у зразках кормів, ідентифікувати м’ясне, кров’яне, пір’яне чи рибне борошно від м’ясо-кісткового. Перевага методу – можливість виявлення мізерної кількості компонентів тваринного походження (менше 0,1%), залежно від походження даних компонентів (дуже важливо для судово-ветеринарної експертизи).
  • Визначення біомаркеру тетрацикліну в зубах диких м’ясоїдних проводиться з метою контролю ефективності пероральної імунізації диких м’ясоїдних проти сказу шляхом виявлення біомаркеру тетрацикліну у гістологічному зрізі ікол диких м’ясоїдних.

  Акредитовані методи досліджень

  • Виявлення комплексу патолого-анатомічних змін;
  • Виявлення комплексу морфологічних змін гістологічним методом;
  • Виявлення патологічного пріону методом вестерн-блот;
  • Виявлення патологічного пріону імунохроматографічним методом;
  • Виявлення патологічного пріону імуногістохімічним методом;
  • Виявлення змін, характерних для пріонних інфекцій гістологічним методом;
  • Виявлення патологічного пріону методом ферментативної імуноадсорбції;
  • Виявлення патологічного пріону методом ІФА;
  • Ідентифікація компонентів (складників)тваринного походження, аналітичний метод;
  • Визначення біомаркеру тетрацикліну в зубах м’ясоїдних.

  Науково-дослідний патоморфологічний відділ акредитований як провайдер перевірки кваліфікації згідно ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017. Займається організацією та проведенням міжлабораторних порівняльних випробувань з перевірки кваліфікації «ВЕТ-ТЕСТ».


  Науково-методична робота:

  • Підвищення кваліфікації та навчання лікарів ветеринарної медицини-патоморфологів з питань патоморфологічної діагностики захворювань інфекційної та незаразної етіології, організовує та проводить професійне тестування для лабораторій Держпродспоживслужби та інших лабораторій виготовлення та надання контрольних зразків з метою перевірки професійної придатності фахівців патоморфологічних відділів Регіональних державних лабораторій.
  • Основний напрямок науково-дослідної роботи за ініціативною тематикою: «Розробка системи лабораторної діагностики трансмісивних спонгіформних енцефалопатій в Україні».


  Call Now Button