• In English
 • Відділ управління якістю

  Завідувач відділу:

  Тел.: +38(044)242-72-54

  E-mail:


  Основні напрямки діяльності відділу:

  • підтримання у випробувальному центрі ДНДІЛДВСЕ (далі – ВЦ), визначеної політики та цілей системи управління якістю (далі – СУЯ) відповідно до вимог Стандартів;
  • забезпечення функціонування СУЯ, що запроваджена у ВЦ ДНДІЛДВСЕ, а також її постійне поліпшення;
  • забезпечення підготовки ВЦ ДНДІЛДВСЕ до акредитації, заходів з нагляду, розширення сфери акредитації з боку національного та міжнародних органів з акредитації відповідно до вимог Стандартів.

  Основними завданнями відділу є:

  • впровадження, підтримання, функціонування та вдосконалення СУЯ у ВЦ ДНДІЛДВСЕ відповідно до Стандартів;
  • забезпечення створення нової та утримання існуючої документації СУЯ у ВЦ ДНДІЛДВСЕ;
  • ознайомлення персоналу ВЦ ДНДІЛДВСЕ з вимогами документації СУЯ та Стандартів;
  • проведення оцінки функціонування СУЯ у відділах (лабораторіях) ВЦ ДНДІЛДВСЕ та контроль за виправленням невідповідностей, що виявляються під час проведення такої оцінки;
  • сприяння участі відділів (лабораторій) ВЦ ДНДІЛДВСЕ у раундах міжнародних та національних міжлабораторних порівняльних досліджень, а також облік та аналіз результатів участі у них;
  • проведення підготовки відділів (лабораторій) ВЦ ДНДІЛДВСЕ до акредитації, заходів з нагляду, розширення діючої сфери акредитації;
  • співпраця ВЦ ДНДІЛДВСЕ з національним органом з акредитації;
  • методична і практична допомога державним лабораторіям Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо впровадження та підтримання функціонування СУЯ у державних лабораторіях відповідно до вимог Стандартів;
  • сприяння в межах своїх повноважень постійному навчанню та підвищенню кваліфікації фахівців ветеринарної медицини державних лабораторій, а також впровадженню досягнень науки і передового досвіду з питань впровадження та підтримання функціонування СУЯ у практику шляхом організації та проведення семінарів, стажувань, конференцій, нарад;
  • контроль за функціонуванням електронного фонду нормативної документації у ВЦ ДНДІЛДВСЕ.


  Call Now Button