• In English
 • Відділ безперервного професійного розвитку

  Начальник відділу: 

  Тел.:

  E-mail:

   

  Основними завданнями відділу є:

  • Забезпечення процесу безперервного професійного розвитку (далі – БПР), навчання та вдосконалення професійної компетентності фахівців, після здобуття ними вищої та післядипломної освіти, з метою підтримання на належному рівні та удосконалення своєї професійної діяльності відповідно до потреб галузі у сферах ветеринарної медицини, благополуччя тварин, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та кормів, якості зерна та продуктів його переробки, ГМО у відкритих системах, дотримання санітарного законодавства.
  • Постійна підтримка професійного рівня фахівців відповідно до актуальних потреб та викликів, сприяння впровадженню концепції «Єдине здоров’я».
  • Регулярне та оперативне інформування фахівців щодо змін в законодавстві, нових практик, завдань та викликів; стимулювання потреби у загальній професійній самоосвіті.
  • Освоєння спеціалізованих інформаційно-освітніх середовищ, включаючи створення розподіленої системи інформаційних ресурсів, у визначеній сфері діяльності Інституту та Держпродспоживслужби, створення інтернет-платформи дистанційного навчання.
  • Розробка критеріїв і систем контролю якості навчання.
  • Розвиток багатостороннього співробітництва у області безперервного та професійного розвитку. Взаємодія і обмін досвідом у сфері навчання з іншими освітніми установами.
  • Узагальнення і розповсюдження новітнього досвіду організації різних форм навчання в структурних підрозділах Інституту, Держпродспоживслужби та інших заінтересованих органах, установах, підприємствах.
  • Організація системи підготовки і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та інших заінтересованих сторін у сфері освітніх технологій.


  Call Now Button